Polovodiče - náhrady ruských integrovaných obvodů

Typ

Náhrada

Popis

Pouzdro

K118UD1B

1stupňový difer. zesilovač

DIP14

KR119UN1

vstupní zesilovač

DIP14

K131LA1

SN74H20N

2x 4vstupový NAND

DIP14

K131LA2

SN74H30N

8vstup. NAND

DIP14

K131LA4

SN74H10N

3x 3vstup. NAND

DIP14

K131LN1

SN74H04N

6x invertor

DIP14

K131LR1

SN74H50N

2x AND-OR-INVERT

DIP14

K131LR3

SN74H53N

rozšířit. AND-OR-INVERT

DIP14

K131LR4

SN74H55N

4vstup. AND-OR-INVERT

DIP14

K131TM2

SN74H74N

2x synchr. klopný obvod D

DIP14

KR132RU3A,B

2125

1k x 1bit. stat. NMOS RAM

DIP16

KR132RU4A,B

2125A

1k x 1bit. stat. NMOS RAM

DIP16

KM132RU5A,B

MK2147

4k x 1bit. stat. NMOS RAM

DIP18

KR132RU6A,B

IMS1400

16k x 1bit. stat. NMOS RAM

DIP20

KM132RU8A,B

2148H

1k x 4bit. stat. NMOS RAM

DIC18

KM132RU9A,B

2149H

1k x 4bit. rychlá stat. NMOS RAM

DIC18

K136TM2

SN54L74S

2x synchr. klopný obvod D

DIP14

KR140MA1

LM1496

balanční modulátor/demodulátor

DIP14

KR140UD1A,B

uA702

operační zesilovač

DIP14

KR140UD5A

CA3030

OZ s nízkým vstup. proudem

DIP14

KR140UD6

MC1456

diferenc. OZ

DIP8

KR140UD8A,B

uA740

OZ s vysokým vstup. odporem

DIP8

KR140UD9

operační zesilovač

KR140UD11

LM318H

operační zesilovač

DIP8

KR140UD1208

uA776C

operační zesilovač

DIP8

K140UD13

uA727HC

operační zesilovač

8TO5

KR140UD14A

LM308

přesný OZ

DIP8

K140UD17A

OP07E

přesný OZ

8TO5

KR140UD20

uA747

2x OZ

DIP14

KR142EN2A

reg. stabilizátor 12-30 V

DIP14

KR142EN5B,G

uA7806KM

stabilizátor napětí 6 V/1.5 A

TO220

KR142EN8A,E

ESG7808K

stabilizátor napětí 8 V/1.5 A

TO220

K142EN9A,G

uA7818K

stabilizátor napětí 18 V/1.5 A

TO3

K142EP1

LM200

obvod řízení stabil. napětí

FPC16

KR143KT1

DG110

2kanál. přepínač s řízením

DIP14

K149KT1V

analog. přepínač

FPMG14

K155IE4

SN7492N

4bit. čítač do 12

DIP14

K155IE8

SN7497N

synchr. program. dělič kmitočtu

DIP16

K155IE9

SN74160N

synchr. program. BCD čítač

DIP16

K155IM1

SN7480N

1bit. úplná sčítačka

DIP14

K155IM2

SN7482N

2bit. úplná sčítačka

DIP14

K155IP4

SN74182N

4bit. obvod pro urychl. přenosu

DIP16

K155IR13

SN74198N

8bit. posuvný obousměr. registr

DIP24

K155IR15

SN74173N

4bit. registr D, TS

DIP16

K155KP5

SN74152N

8vstup. multiplexer

DIP14

K155LA7

SN7422N

2x 4vstup. NAND, OC

DIP14

K155LA10

SN7412N

3x 3vstup. NAND, OC

DIP14

K155LA11

SN7426N

4x 2vstup. NAND, OC (15 V)

DIP14

K155LA18

SN75452N

2x univers. budič sběrnice

DIP8

K155LD3

8vstup. expander OR

DIP14

K155LE2

SN7423N

2x 4vstup. NOR

DIP16

K155LE3

SN7425N

2x 4vstup. NOR

DIP14

K155LE4

SN7427N

3x 3vstup. NOR

DIP14

K155LE6

SN74128N

4x 2vstup. NOR - 50 ohm. budič

DIP14

K155LL1

SN7432N

4x 2vstup. OR

DIP14

K155LN5

SN7416N

6x invert. budicí stupeň (15 V)

DIP14

K155LN6

SN74366N

6x invert. budicí stupeň, TS

DIP16

K155LP8

SN74125N

4x budič sběrnice, TS

DIP14

K155LP10

SN74365N

6x budicí stupeň, TS

DIP16

K155LP11

SN74367N

6x budicí stupeň, TS

DIP16

K155LR4

SN7455N

rozšířit. AND-OR-INVERT

DIP14

K155PR6

SN74184N

převodník BCD/binární, OC

DIP16

K155PR7

SN74185N

převodník binár./BCD, OC

DIP16

K155RU5

F93410C

256x 1bit. TTL RAM s obvody řízení

DIP16

K155TL1

SN7413N

2x 4vstup. Schmitt. NAND

DIP14

K155TL2

SN7414N

6x Schmitt. invertor

DIP14

K155TM5

SN7477N

4x klopný obvod D

DIP14

K155TV15

SN74109N

2x klopný obvod JK

DIP16

K157DA1

2kanál. amplitud. detektor

DIP14

K157CHP1

2kanál. prahový obvod s nap. zesilovačem

DIP14

K157CHP2

stabilizátor napětí

DIP14

K157UD1

OZ středního výkonu

DIP9

K157UD2

2x operační zesilovač

DIP14

K157UL1A

2kanál. reprodukční zesilovač

DIP14

K157UP1A,B

2kanál. mikrof. zesilovač

DIP14

K157UP2A,B

2kanál. mikrof. zesilovač

DIP14

K158LA1

SN74L20N

2x 4vstup. NAND

DIP14

K158LR1

SN74L50N

2x 2vstup. AND-OR-INVERT

DIP14

K158LR4

SN74L55N

2x 4vstup. AND-OR-INVERT

DIP14

KR159NT1V

diferenciální zesilovač

DIP8

KR168KT2A

4kanálový přepínač

DIP14

K170AP3

MMH0026C

2x tvarovač pro řízení paměti PMOS

DIP8

K174GF1

generátor s aut. dolaď. kmitočtu

DIP14

K174GL2

TEA1020

generátor snímkového rozkladu

K174CHA3A

NE545B

omezovač šumu typu DOLBY

DIP16

K174CHA12

NE561

vícefunkční obvod pro aut. dolaď. kmitočtu

DIP16

K174CHA15

TDA1062

obvod pro FM tuner

DIP16

K174CHA16

TDA3521

obvod pro demodul. bar. roz. sig. SECAM

DIP28

K174CHA17

TDA3501

videokombinace

DIP28

K174CHA19

TDA1093

obvod stab. lad. nap. a AFC pro FM tuner

K174CHA20

TUA2000

FM tuner do 400 MHz

K174UN4A,B

TAA300

nf zesilovač výkonu

DIP12

K174UN9A,B

TCA940

nf výk. zesil. s ochr. proti přetížení

DIP12

K174UN14

TDA2003

nf výk. zesil. s proud. a tep. ochranou

K174UN15

TDA2004

nf výk. zesilovač pro stereopřístroje

K174UN17

TA7688

2kanál. nf zesil. výkonu

K174UN18

AN7146M

2kanál. nf výk. zesil. pro přen. přijímače

K174UP1

TBA970

videozesilovač

DIP16

K174UR8

TDA2545

obvod pro kvaziparalel. zvuk. kanál

K176IE3

čítač mod. 6 s dekodérem 7segm.

DIP14

K176IE4

CD4026E

čítač mod. 10 s dekodérem 7segm.

DIP14

K176IE5

CD4033E

15bit. binární čítač

DIP14

K176IE8

CD4017E

dekad. čítač/dekodér

DIP16

K176IE12

binární čítač a dělič kmitočtu

DIP16

K176IM1

CD4008E

4bit. úplná sčítačka

DIP14

K176IR4

CD4031E

64bit. posuvný registr

DIP14

K176KT1

CD4016E

4x analogový spínač

DIP14

K176LP11

2x 4vstup. NOR a invertor

DIP14

KR185RU5

IM5508MDE

1k x 1bit. stat. TTL RAM

DIP16

KM185RU7

93L422DC

1kbit. RAM s náhodným výběrem

DIC22

KM185RU8

N8X350F

256x 8bit. rychlá TTL RAM s náh. výběrem

DIC22

K190KT1P

MEM2009

5kanál. analog. přepínač

DIP14

K190KT2P

ML160

4kanál. analog. přepínač

DIP14

KM193IE1

SP8602A

vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 2

DIC16

KM193IE2

SP8685A

vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 10/11

CERD16

KR193IE3

SP8902A

vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 10/11

KR193IE4

SP8955A

vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 32

KR193IE5

SP8617B

vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 4

KR193IE6

SP8772B

vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 64/256

KM193IE7A

SP8611M

vf dělič kmitočtu 2GHz s děl. poměrem 4

DIP16

KM193IE7B

SP8619

vf dělič kmitočtu 2GHz s děl. poměrem 4

DIC16

KR193PC1

U264

dělič kmitočtu pro syntezátory kmitočtu

DIC16

K249KT1

MOC3021

optoelektr. spín. obvod pro spotř. elektroniku

CERD16

K425GG1

generátor pravoúhl. imp. pro spotř. elektroniku

K427PA1

16bit. násob. D/A převodník

K500LM101

MC10101

4x 2vstup. NOR/OR

DIP16

K500LM102

MC10102

4x NOR/OR

DIP16

K500LM105

MC10105

3x NOR/OR

DIP16

K500LE106

MC10106

4x NOR

DIP16

K500LP107

MC10107

3x EXCLUSIVE NOR/OR

DIP16

K500LM109

MC10109

5vstup. NOR/OR, 4vstup. NOR/OR

DIP16

K500LL110

MC10110

3x 3vstup. výkonový OR

DIP16

K500LE111

MC10111

3x 3vstup. výkonový NOR

DIP16

K500LP115

MC10115

4x linkový přijímač

DIP16

K500LP116

MC10116

3x dif. linkový přijímač

DIP16

K500LK117

MC10117

2x 2,3vstup. OR-AND/OR-AND-INVERT

DIP16

K500LS118

MC10118

2x 3vstup. OR-AND

DIP16

K500LS119

MC10119

4, 3, 3, 3vstup. OR-AND

DIP16

K500LK121

MC10121

OR-AND/OR-AND-INVERT

DIP16

K500PU124

MC10124

převodník TTL/ECL

DIP16

K500PU125

MC10125

převodník ECL/TTL

DIP16

K500LP128

MC10128

vysílač sběrnice

DIP16

K500LP129

MC10129

4x přijímač sběrnice

DIP16

K500TM130

MC10130

2x klopný obvod D- Latch

DIP16

K500TM131

MC10131

2x klopný obvod D- master slave

DIP16

K500TM133

MC10133

4x klopný obvod D- Latch

DIP16

K500TM134

MC10134

2x multiplexer- Latch

DIP16

K500TV135

MC10135

2x klopný obvod JK

DIP16

K500IE136

MC10136

4bit. synchr. binární čítač

DIP16

K500IE137

MC10137

synchr. dekad. čítač

DIP16

K500IR141

MC10141

4bit. posuvný registr

DIP16

K500RU148

MC10148

64x 1bit. ECL RAM

DIP16

K500RE149

MC10149

256x 4bit. ECL RAM

DIP16

K500IE160

MC10160

12bit. obvod kontroly parity

DIP16

K500ID161

MC10161

3bit. dekodér (nízká úroveň)

DIP16

K500ID162

MC10162

3bit. dekodér (vysoká úroveň)

DIP16

K500ID164

MC10164

8kanálový multiplexer

DIP16

K500IV165

MC10165

8vstup. kodér

DIP16

K500TM173

MC10173

4x 2vstup. multiplexer

DIP16

K500KP174

MC10174

2x multiplexer

DIP16

K500IP179

MC10179

obvod urychlení přenosu

DIP16

K500IM180

MC10180

dvojitá rychlá sčítačka-odečítačka

DIP16

K500IP181

MC10181

4bit. ALU

DIP24

K500LL210

MC10210

2x 3vstup. rychlý OR

DIP16

K500LE211

MC10211

2x 3vstup. rychlý NOR

DIP16

K500LP216

MC10216

3x rychlý dif. link. přijímač

DIP16

K500TM231

MC10231

2x synchr. obvod D master slave

DIP16

K500RU401

F10142

16 x 1bit. ECL RAM

DIP16

K500RU410

F95410

256x 1bit. ECL RAM

DIP16

K500RU415

F95415

1024 x 1bit. ECL RAM

DIP16

K500RT416

F10416DC

1k x 1bit. ECL PROM

DIP16

KR507RU1

MK4006P-6

1k x 1bit. dynam. RAM

DIP16

KR521SA4

NE527N

rychlý komparátor nepětí

DIP14

KR525PS2A

AD530S

analog. násobička

DIP14

KR525PS3A,B

AD534S

vf analogová násobička signálu

DIP14

KR531AP3

SN74S240N

8x invert. budič sběrnice, TS

DIP20

KR531AP4

SN74S241N

8x budič sběrnice, TS

DIP20

KR531GG1

SN74S124N

2x napěčově řízený oscilátor

DIP16

KR531CHL1

vícefunkční obvod

DIP16

KR531ID7

SN74S138N

3bit. dekodér 3 z 8

DIP16

KR531ID14

SN74S139N

2x 2bit. dekodér 2 ze 4

DIP16

KR531IE10

SN74S161N

4bit. synchr. progr. binární čítač

KR531IE14

SN74S196N

program. dekadický čítač

DIP14

KR531IE15

SN74S197N

program. 4bit. binár. čítač

DIP14

KR531IE16

SN74S168N

synchr. obousměr. dekad. čítač

DIP16

KR531IE17

SN74S169N

synchr. obousměr. bin. čítač

DIP16

KR531IK1

AM25S05

rychlá násobička

DIP24

KR531IK2

SN74S381N

4bit. ALU

DIP24

KR531IP3

SN74S181N

4bit. ALU

DIP24

KR531IP4

SN74S182N

4bit. obvod pro urychlení přenosu

DIP16

KR531IP5

SN74S280N

9bit. generátor parity

DIP14

KR531IR11

SN74S194N

4bit. posuvný registr

DIP16

KR531IR12

SN74S195N

4bit. posuvný registr

DIP16

KR531IR18

AM25S07

6bit. paralel. registr D

DIP16

KR531IR19

AM25S08

4bit. paralel. registr D

DIP16

KR531IR20

AM25S09

4bit. 2vstup. registr

DIP16

KR531IR21

AM25S10

4bit. posuvný registr

DIP16

KR531IR22

SN74S373N

8bit. registr D, TS

DIP20

KR531IR23

SN74S374N

8bit. registr D, TS

DIP20

KR531IR24

SN74S299N

8bit. univers. posuv. registr

DIP20

KR531KP2

SN74S153N

2x 4vstup. selektor-multiplexer

DIP16

KR531KP7

SN74S151N

8kanál. multiplexer

DIP16

KR531KP11

SN74S257N

4x 2vstup. multiplexer, TS

DIP16

KR531KP12

SN74S253N

2x 4vstup. multiplexer, TS

KR531KP14

SN74S258N

4x 2vstup. multiplexer, invert., TS

DIP16

KR531KP15

SN74S251N

8kanál. multiplexer

DIP16

KR531LA2

SN74S30N

8vstup. NAND

DIP14

KR531LA7

SN74S22N

2x 4vstup. NAND

DIP14

KR531LA16

SN74S140N

2x 4vstup. NAND - 50 ohm. budič

DIP14

KR531LA19

SN74S134N

12vstup. NAND, TS

DIP16

KR531LE1

SN74S02N

4x 2vstup. NOR

DIP14

KR531LE7

SN74S260N

2x 5vstup. NOR

DIP14

KR531LI1

SN74S08N

4x 2vstup. AND

DIP14

KR531LI3

SN74S11N

3x 3vstup. AND

DIP14

KR531LL1

SN74S32N

4x 2vstup. OR

DIP14

KR531LN2

SN74S05N

6x invertor, OC

DIP14

KR531LP5

SN74S86N

4x 2vstup. EXCLUSIVE OR

DIP14

KR531LR10

SN74S65N

2x 2,3,4vstup. AND-OR-INVERT, OC

DIP14

KR531RU8

SN74S189N

16x 4bit. RAM

DIP16

KR531RU9

SN74S289N

16x 4bit. RAM

DIP16

KR531RU10

SN74S225N

vyrovnávací paměč

KR531RU11

DM85S68

64bit. asynchr. vyrovnávací paměč

KR531SP1

SN74S85N

4bit. komparátor

DIP16

KR531TL3

SN74S132N

4x 2vstup. Schmitt. NAND

DIP14

KR531TM8

SN74S175N

4x klopný obvod D

DIP16

KR531TM9

SN74S174N

6x klopný obvod D

DIP16

KR531TV10

SN74S113N

2x klopný obvod JK

DIP14

KR531TV11

SN74S114N

2x klopný obvod JK

DIP14

KM536IR2

3341AMD

vyrov. paměč pro akum. a přenos dat

DIC22

KM537RU1A

MCM146508

1k x 1bit. stat. CMOS RAM

DIC16

KM537RU2A,B

HM6504-5

4k x 1bit. CMOS RAM

DIP22

KM537RU3A,B

NMC6504-5

4k x 1bit. CMOS RAM

DIP18

KM537RU8A

TC5516

2k x 8bit. CMOS RAM

DIP24

KM537RU8B

MCM5128

2k x 8bit. CMOS RAM

DIP24

KM537RU10A

HM6516-9

2k x 8bit. CMOS RAM

DIP24

K538UN1

LM381

nízkošum. OZ

8TO5

KR541RU1A

SN74S401

4k x 1bit. stat. RAM

DIP18

KR544UD1A

uA740C

OZ se vstupem JFET

DIP8

K548UN1A

LM381

2kanál. nízkošumový zesilovač

DIP14

K555AG3

SN74LS123N

2x monostabilní multivibrátor

DIP16

K555AP3

SN74LS240N

8x invert. budič sběrnice

DIP20

K555AP4

SN74LS241N

8x budič sběrnice

DIP20

K555AP5

SN74LS244N

8x budič sběrnice

DIP20

K555AP6

SN74LS245N

8x vysílač/přijímač sběrnice

DIP20

K555IV1

SN74LS148N

binární prioritní kodér 8bit.

DIP16

K555IV3

SN74LS147N

dekadický/BCD prior. kodér

DIP16

K555ID4

SN74LS155N

2x 2bit. binární dekodér (2 ze 4)

DIP16

K555ID5

SN74LS156N

2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer

DIP16

K555ID7

SN74LS138N

3bit. dekodér 3 z 8

DIP16

K555ID10

SN74LS145N

dekodér BCD/dekad. se spínači

DIP16

K555ID18

SN74LS247N

dekodér BCD/7 segm. displ. a budič

DIP16

K555IE2

SN74LS90N

dekadický čítač

DIP14

K555IE5

SN74LS93N

4bit. binární čítač

DIP14

K555IE6

SN74LS192N

synchr. obousměr. dekad. čítač

DIP16

K555IE7

SN74LS193N

4bit. synchr. obousměr. binární čítač

DIP16

K555IE10

SN74LS161N

4bit. synchr. program. binární čítač

DIP16

K555IE13

SN74LS191N

synchr. obousměr. binární čítač

DIP16

K555IE14

SN74LS196N

program. dekadický čítač

DIP14

K555IE15

SN74LS197N

4bit. program. binární čítač

DIP14

K555IE18

SN74LS163N

4bit. synchr. binární čítač

DIP16

K555IE19

SN74LS393N

2x 4bit. binární čítač

DIP16

K555IM5

SN74LS183N

2x 1bit. úplná sčítačka

DIP14

K555IM6

SN74LS283N

4bit. úplná sčítačka

DIP16

K555IP3

SN74LS181N

4bit. ALU

DIP24

K555IP5

SN74LS280N

9bit. generátor parity

DIP14

K555IP6

SN74LS242N

4bit. přijímač/vysílač sběrnice

DIP14

K555IP7

SN74LS243N

4bit. přijímač/vysílač sběrnice

DIP14

K555IP8

SN74LS261N

násobička 2bit. x 4bit.

DIP16

K555IP9

SN74LS384N

násobička 8bit. x 8bit.

DIP16

K555IR8

SN74LS164N

synchr. 8bit. posuv. registr s nul.

DIP16

K555IR9

SN74LS165N

8bit. posuvný registr

DIP16

K555IR10

SN74LS166N

synchr. 8bit. posuv. registr s nul.

DIP16

K555IR11A

SN74LS194N

4bit. posuvný registr

DIP16

K555IR15

SN74LS173N

4bit. registr D, TS

DIP16

K555IR16

SN74LS295N

4bit. posuvný registr

DIP14

K555IR22

SN74LS373N

8bit. registr D, TS

DIP20

K555IR23

SN74LS374N

8bit. registr D, TS

DIP20

K555IR26

SN74LS670N

16bit. paměč, registr, TS

DIP16

K555IR27

SN74LS377N

8bit. registr D

DIP20

K555IR30

SN74LS259N

8bit. adres. registr typu Latch

DIP16

K555IR32

SN74LS170N

16bit. registr paměti

DIP16

K555KP2

SN74LS153N

2x 4vstup. multiplexer

DIP16

K555KP7

SN74LS151N

8bit. multiplexer

DIP16

K555KP11

SN74LS257N

4x 2vstup. multiplexer, TS

DIP16

K555KP12

SN74LS253N

2x 4vstup. multiplexer, TS

DIP16

K555KP13

SN74LS298N

4x 2vstup. multiplexer s pamětí

DIP16

K555KP14

SN74LS258N

4x 2vstup. multiplexer, invert., TS

DIP16

K555KP15

SN74LS251N

8kanál. multiplexer, TS

DIP16

K555KP16

SN74LS157N

4x 2vstup. multiplexer

DIP16

K555LA1

SN74LS20N

2x 4vstup. NAND

DIP14

K555LA2

SN74LS30N

8vstup. NAND

DIP14

K555LA3

SN74LS00N

4x 2vstup. NAND

DIP14

K555LA4

SN74LS10N

3x 3vstup. NAND

DIP14

K555LA6

SN74LS40N

2x 4vstup. výkon. NAND

DIP14

K555LA7

SN74LS22N

2x 4vstup. NAND

DIP14

K555LA9

SN74LS03N

4x 2vstup. NAND, OC

DIP14

K555LA10

SN74LS12N

3x 3vstup. NAND, OC

DIP14

K555LA12

SN74LS37N

4x 2vstup. výkon. NAND

DIP14

K555LA13

SN74LS38N

4x 2vstup. výkon. NAND, OC

DIP14

K555LE1

SN74LS02N

4x 2vstup. NOR

DIP14

K555LE4

SN74LS27N

3x 3vstup. NOR

DIP14

K555LI1

SN74LS08N

4x 2vstup. AND

DIP14

K555LI2

SN74LS09N

4x 2vstup. AND, OC

DIP14

K555LI3

SN74LS11N

3x 3vstup. AND

DIP14

K555LI4

SN74LS15N

3x 3vstup. AND, OC

DIP14

K555LI6

SN74LS21N

2x 4vstup. AND

DIP14

K555LL1

SN74LS32N

4x 2vstup. OR

DIP14

K555LL3

SN74LS136N

4x 2vstup. EXCLUSIVE OR

DIP14

K555LN1

SN74LS04N

6x invertor

DIP14

K555LN2

SN74LS05N

6x invertor, OC

DIP14

K555LP5

SN74LS86N

4x 2vstup. EXCLUSIVE OR

DIP14

K555LP8

SN74LS125N

4x řadič sběrnice, TS

DIP14

K555LP12

SN74LS266N

4x 2vstup. EXCLUSIVE NOR

K555LR4

SN74LS55N

rozšířit. AND-OR-INVERT

DIP14

K555LR11

SN74LS51N

2x AND-OR-INVERT

DIP14

K555LR13

SN74LS54N

hradlo AND-OR-INVERT

DIP14

K555SP1

SN74LS85N

4bit. komparátor

DIP16

K555TL2

SN74LS14N

6x Schmitt. invertor

DIP14

K555TM2

SN74LS74N

2x klopný obvod D

DIP14

K555TM7

SN74LS75N

4x střadač

DIP16

K555TM8

SN74LS175N

4x klopný obvod D

DIP16

K555TM9

SN74LS174

6x klopný obvod D

DIP16

K555TR2

SN74LS279N

4x klopný obvod RS

DIP16

K555TV6

SN74LS107N

2x klopný obvod JK

DIP14

K555TV9

SN74LS112N

2x klopný obvod JK

DIP16

K555Vĺ1

SN74LS630N

16bit. paral. detektor chyb, TS

DIP28

KR556RT1

N82S101

program. logické pole

DIP28

KR556RT4

I3601

1k, 256x 4bit. rychlá TTL PROM, OC

DIP16

KR556RT5

I3604

4k, 512x 8bit. TTL PROM, OC

DIP24

KR556RT11

93427C

1k, 256x 4bit. TTL PROM, TS

DIP16

KR556RT12

N82S136

4k, 1k x 4bit. rychlá TTL PROM, OC

DIP18

KR556RT13

N82S137

4k, 1k x 4bit. rychlá TTL PROM, TS

DIP18

KR556RT14

DM87S185

8k, 2k x 4bit. PROM, TS

DIP18

KR556RT17

3624A

4k, 512x 8bit. PROM, TS

DIP24

KR556RT18

HM76161-5

2k x 8bit. PROM

KR558RR1

BOPAM6000

2k, 256x 8bit. elektr. program. PROM

FP24

KR558CHP2

SAA1095

PROM pro synt. kmit. pro kan. voliče TVP

DIP16

KR559IP1

DS8640

4násobný vysílač spol. sběrnice

DIP16

KR559IP2

DS8881

4násobný vysílač spol. sběrnice

DIP16

KR559IP4

N8T23

vysílač sběrnice

DIP16

KR559IP5

N8T24

přijímač sběrnice

DIP16

KR559IP6

MC3440A

4kanál. přijímač/vysílač

DIP16

KR559IP7

N8T24

přijímač sběrnice

DIP16

KR559IP11

AM26LS32A

4bit. přijímač sběrnice

KM559VN2

DC013

obvod řízení přerušení kanálu

K561ID1

CD4028AE

dekodér BCD/1 z 10

DIP16

K561IE8

CD4017AE

dekadický čítač - dekodér

DIP16

K561IE9

CD4022AE

čítač/dělič 8

DIP16

K561IE10

MC14520ACP

2x synchr. binární čítač

DIP16

K561IE11

MC14516ACP

binární obousměr. čítač

DIP16

K561IE14

CD4029AE

nastav. bin./dekad. obousměr. čítač

DIP16

K561IE15A,B

CD4059AE

program. čítač/dělič

DIP24

K561IE16

CD4020AE

14stup. bin. čítač

DIP16

K561IE19

CD4018AE

program. čítač/dělič pro N = 2...10

DIP16

K561IM1

CD4008AE

4bit. úplná sčítačka

DIP16

K561IP2

MC14585ACP

4bit. komparátor

DIP16

K561IP3

MC14581ACP

4bit. ALU

K561IP4

MC14582ACP

obvod urychlení přenosu

K561IP5

MC14554ACP

2x 2bit. paralel. binární násobička

DIP16

K561IR2

CD4015AE

2x 4bit. statický posuvný registr

DIP16

K561IR6

CD4034AE

8bit. univerzál. registr sběrnice

DIP24

K561IR9

CD4035AE

4bit. posuvný registr

DIP16

K561IR11

MC14580ACP

4x 4bit. registr (funkční analog)

DIP24

K561IR12

MC14580ACP

4x 4bit. registr

DIP24

K561KP1

CD4052AE

dvojitý 4kanál. analog. multiplexer

DIP16

K561KP2

CD4051AE

8kanál. analog. multiplexer

DIP16

K561KT3

CD4066AE

4x obousměr. analog. přepínač

DIP14

K561LA7

CD4011AE

4x 2vstup. NAND

DIP14

K561LA8

CD4012AE

2x 4vstup. NAND

DIP14

K561LA9

CD4023AE

3x 3vstup. NAND

DIP14

K561LE5

CD4001AE

4x 2vstup. NOR

DIP14

K561LE6

CD4002AE

2x 4vstup. NOR

DIP14

K561LE10

CD4025AE

3x 3vstup. NOR

DIP14

K561LN1

MC14502ACP

6x strobovaný invertor

DIP16

K561LN2

CD4069AR

6x budič invert.

DIP14

K561LN3

uPD4503BC

6x neinvert. odděl. stupeň, TS

DIP16

K561LP2

CD4030AE

4x EXCLUSIVE OR

DIP14

K561LP13

3x 3vstup. major. log. prvky

DIP14

K561LS2

CD4019AE

4x AND-OR selektor

DIP16

K561PU4

CD4050AE

6x budič neinvert.

DIP16

K561RU2A,B

CD4061AE

256bit. RAM s řízením

DIP16

K561SA1

MC14531AE

12bit. porovnávací obvod

DIP16

K561TL1

CD4093AE

4x 2vstup. Schmitt. NAND

DIP14

K561TM2

CD4013AE

2x klopný obvod D

DIP14

K561TM3

CD4042AE

4x klopný obvod D

DIP16

K561TR2

CD4043AE

4x klopný obvod RS

DIP16

K561TV1

CD4027AE

2x klopný obvod JK

DIP16

KR565RU1A

I2107A

4k x 1bit. dynam. NMOS RAM

DIP22

K565RU3G

MK4116-4

16k x 1bit. dynam. NMOS RAM

DIC16

K565RU5

MCM6665

64k x 1bit. dynam. NMOS RAM

DIC16

KR565RU6G

I2118-7

16k x 1bit. dynam. NMOS RAM

DIP16

K565RU7

HM50256

256k x 1bit. dynam. NMOS RAM

KR572PA1

AD7520

10bit. D/A převodník

DIP16

K572PA2A

AD7522

12bit. D/A převodník

FP48

KR572PV2A

ICL7107

3.5 míst. A/D převodník s výst. LED

K573RF3

32k, 4k x 8bit. UV EPROM

DIC24

K573RF4

I2764

64k, 8k x 8bit. UV EPROM

DIC28

K573RT4

64k, 8k x 8bit. NMOS PROM

K573RF5

I2716

16k, 2k x 8bit. UV EPROM

DIC24

K573RT5

16k, 2k x 8bit. NMOS PROM

KR580VG18

8218

kontrolér sběrnice

DIP28

KR580VK38

8238

systém. kontrolér

DIP28

KR580VI53

8253A

program. čas. obvod

DIP24

KR580VT57

8257A

program. řadič DMA

DIP40

KR580VN59

8259

program. řadič přerušení

DIP28

KR580VG75

8275

interface displeje

DIP40

KR580VV79

8279

interface klávesnice

DIP40

KR580VK91A

8291A

obvod talker/listener sběrnice IMS 2

DIP40

KR580VG92

8292

řadič systém. sběrnice IMS 2

DIP40

KR580VA93

8293

přij./vysílač sběrnice IMS 2

DIP28

KR581IK1A

CP1621

centrální procesor. jednotka

FP48

KR581IK2A

CP1611

obvod řízení pro vedení operací

FP48

KR581RU1A

CP1631-07

paměč mikroprogramu

FP48

KR581RU2A

CP1631-10

paměč mikroinstr. pro říz. probíh. operací

FP48

KR581RU4A

MK4116-2

16k x 1bit. dynam. NMOS RAM

DIP16

KR582IK1

4bit. paralel. mikroprocesor

FP48

K586VE2

I2920

1čip. 16bit. mikropoč. s D/A a A/D přev.

FPC64

KR588VG2

CMOS řadič pam. pro mikroproc. KR588

DIP18

KR590KN1

3705

8kanál. přepínač s dekodérem

DIP16

KR590KN2

HI1800A-5

4kanál. MOS spínač s řízením

DIP16

KR590KT1

AD7519

analog. přepínač

DIP16

K591KN1

MI-6-8752

16kanál. přepínač s řízením

DIC32

K594PA1

AD562

D/A převodník 12bit.

FPC24

KR597SA1

AM685M

komparátor napětí s ECL výstupem

CERD16

KR597SA2

AM686M

napěčový komparátor

CERD16

K599LK1

AND-OR-INVERT s rozšířením

DIP14

KR1005CHA4

AN6310

obvod záznamu videosignálu

DIP24

KR1005CHA5

AN6332

obvod reprodukce jasového signálu

DIP28

KR1005CHA6

AN6360

obvod pro zpracování barevného signálu

DIP18

KR1005CHA7

AN6362

vícefunkční obvod pro magnetoskopy

DIP18

KR1005CHA9

AN6406G

obvod řízení motoru pro magnetoskopy

KR1005PS1

AN6371

tvarovač refer. kmitočtu

DIP16

KR1005PC2

AN6342

tvarovací obv. snímk. kmitočtu

SIP7

KR1005PC3-1

dělič kmitočtu s děl. poměrem 218

KR1005I1

MN1435

program. časovač 4bit. pro magnetoskop

DIP40

KR1005Vĺ1

AY5-9151A

obvod pro tlačít. telef. přístroj

DIP22

KR1008Vĺ2

S5262

obvod pro tlačít. telef. přístroj

QUIP48

KR1008Vĺ3

SAA6002

obvod pro tlačít. telef. přístroj

QUIP48

KR1010KT1

SN75494

obvod pro výkon. spín. stupeň

DIP16

KR1015CHK3

uPD2819C

obvod pro syntezátor kmitočtu v TVP

DIP18

KR1021CHA1

TDA2582

obv. pro řízení spol. bloku napájení

KR1021CHA2

TDA2578A

generátor řádk. rozkladu pro TVP

KR1021CHA3

TDA3591

transkodér SECAM/PAL pro TVP

KR1021CHA4

TDA3562A

dekodér PAL/NTSC

KR1021UR1

TDA3541

mf zesilovač a demodul. pro PNP tunery

KR1023CHA1A

M5172L

obvod řízení otáček ss motorľ

KR1100SK3

CH1144

vícefunkční obvod

K1102AP2

SN75113

dvojitý tvarovač signálu

DIP8

K1102AP5

SN75430

periferní budič

DIP14

K1102AP6

SN75431

periferní budič

DIP8

K1102AP7

SN75432

periferní budič

DIP8

K1102AP8

SN75433

periferní budič

DIP8

K1102AP9

SN75434

2x 2vstup. NOR budič periferie

DIP8

K1102AP10

SN75460

obvod pro rychlé log. obvody řízení

DIP14

K1102AP11

SN75461

obvod pro rychlé log. obvody řízení

DIP8

K1102AP12

SN75462

obvod pro rychlé log. obvody řízení

DIP8

K1102AP13

SN75463

obvod pro rychlé log. obvody řízení

DIP8

K1102AP14

SN75464

obvod pro rychlé log. obvody řízení

DIP8

K1107PV1

TDC1014J

rychlý 6bit. A/D převodník

QUIC48

K1107PV2

TDC1007J

6bit. A/D přev. s frekv. kvant. do 200 MHz

DIC64

K1107PV3A

SDA5010

6bit. A/D převodník

DIC16

K1107PV3B

SDA6020

6bit. A/D převodník

DIC16

K1108PA1A,B

HI562

12bit. D/A převodník

DIC24

KR1108PP1A,B

VFC-32KP

přesný převodník D/A

DIP14

K1109KN4A,B

DI512

obvod pro říz. plyn. indik. panelľ

DIP16

K1109KT3

ULN2074B

4x výkonnový budič

DIP16

K1109KT4A,B

UND2841B

obvod pro říz. plyn. matic. znak. indik.

DIP16

K1109KT20

ULN2001A

7x darlington, 50V

DIP16

K1109KT21

ULN2002A

7x darlington, 50V

DIP16

K1109KT22

ULN2003A

7x darlington, 50V

DIP16

K1109KT23

ULN2004A

7x darlington, 50V

DIP16

K1109KT24

ULN2005A

7x darlington, 50V

DIP16

K1109KT61

ULN2801A

výkon. spín. obvod

K1109KT62

ULN2802A

výkon. spín. obvod

K1109KT63

ULN2803A

výkon. spín. obvod

K1109KT64

ULN2804A

výkon. spín. obvod

K1109KT65

ULN2805A

výkon. spín. obvod

K1113PV1A,B

AD571

A/D převodník 10bit.

DIC18

K1118PA1

MC10318

velmi rychlý D/A převodník

K1401UD1

LM2900

4x operační zesilovač

CERD14

K1401UD2A,B

LM124D

4x operační zesilovač

CERD14

K1401UD3

TDB0146DP

program. OZ

CERD14

KR1407UD1

HA2535

nízkošum. širokopásm. OZ

DIP8

KR1407UD4

TAB1042

nízkonapěč. nízkošum. OZ pro sp. elektroniku

SOP

KR1408UD1

LM343

vysokonapěč. OZ

DIP14

K1409UD1A

CA3140

BiMOS operační zesilovač

8TO5

KM1414UL1

LH3710

zázn. a reprod. zesil. s přepínáním

K1500LP107

100107

5x EXCLUSIVE OR/NOR

FPCG24

K1500LK118

100118

5, 4, 4, 4, 2vstup. AND-OR-INVERT

K1500TM131

100131

3x klopný obvod D

FPCG24

K1500IR141

100141

8bit. univerz. posuvný registr

FPCG24

K1500IR150

100150

6bit. registr

FPCG24

K1500IR151

100151

6bit. registr ochrany

FPCG24

K1500KP155

100155

4x 2vstup. multiplexer

FPCG24

K1500RU470A

100470

4k x 1bit. ECL RAM

CERD18

KR1506CHL1

SAA1250

obvod infračerv. dálk. ovládání

DIP24

KR1506CHL2

SAA1251

obvod infračerv. dálk. ovládání

DIP24

KR1507IE1

dělič kmitočtu s říz. děl. poměrem

DIP8

KA1508CHL1

CX775

obv. pro autom. vyhl. a paměč 14 stanic

KA1508CHL2

CX775

obv. pro autom. vyhl. a paměč 14 stanic

KA1508CHL3

CX775

stabilizátor otáček bezkom. motorľ

K1517IR1

TTL-S obvod ortogonál. paměti

FPC24

K1518Vĺ1

TDC1010J

16bit. násobič-srřadač

DIC64

KR1531IR11

74F194

4bit. posuvný registr

DIP16

KR1531LA1

74F20

2x 4vstup. NAND

DIP14

KR1531LA3

74F00

4x 2vstup. NAND

DIP14

KR1531LA4

74F10

3x 3vstup. NAND

DIP14

KR1531LE1

74F02

4x 2vstup. NOR

DIP14

KR1531LI1

74F08

4x 2vstup. AND

DIP14

KR1531LI3

74F11

3x 3vstup. AND

DIP14

KR1531LL1

74F32

4x 2vstup. OR

DIP14

KR1531LN1

74F04

6x invertor

DIP14

KR1531TM8

74F175

4x klopný obvod D

DIP16

KR1531TM9

74F174

6x klopný obvod D

DIP16

KR1561AG1

CD4098BE

2x monostabilní multivibrátor

DIP16

KR1561ID7

MC14556B

demultiplexer s přep. výstupu

DIP16

KR1561KP4

MC14519BP

4bit. selektor OR

DIP16

KR1561LA9

CD4023BE

3x 3vstup. NAND

DIP14

KR1561LE10

CD4025BE

3x 3vstup. NOR

DIP14

KR1561LI2

CD4081BE

4x 2vstup. AND

DIP14

KR1561PR1

MC14551B

8bit. převodník sér./paral.

KR1561PU4

MC14512B

8kanál. selektor dat

KR1561TL1

CD4093BE

4x 2vstup. Schmitt. NAND

DIP14

KR1601RR1

ER2401

1k x 4bit. EEPROM (funkční analog)

DIP24

KM1609RR1

2816

16k EEPROM

DIC24

KM1609RR2A

I2864

64k EEPROM

KR1611RR1

64k EEPROM

K1800VA4

MC10804

obvod řady ECL

CERD16

K1800VA7

MC10807

obvod řady ECL

CERD16

KM1801VM2

T11

16bit. 1čip. rychlý mikroprocesor

DIC40

KR1801RE2

MK3600

64k ROM

DIP24

KR1802IM1

54S181

4vstup. sumátor pro zprac. signálu

QUIP48

KR1802VR3

uPY8HJ1

násobička 8x8

QUIP42

KM1802VR4

uPY12HJM

12bit. násobička

DIC64

KM1802VR5

uPY16HJM

16bit. násobička

DIC64

KM1804GG1

AM2925DC

hodin. obvod pro rychlé mikroprocesory

DIC24

KM1804IR1

AM2918DC

4bit. paralel. registr

DIC16

KM1804IR2

AM2920DC

8bit. registr pro mikro a minipočítače

DIC22

KM1804IR3

AM2950DC

8bit. obousměr. paralel. registr

DIC28

KM1804VA1

AM2905DC

4bit. přijímač/vysílač

DIC24

KM1804VA2

AM2908DC

4bit. přijímač/vysílač

DIC20

KM1804VA3

AM2916ADC

4bit. přij./vysílač s interf. logikou

DIC24

KM1804VN1

AM2914DC

vektorový prioritní přerušovač

DIC40

KM1804VR1

AM2902DC

obvod urychlení přenosu

DIC16

KM1804VR2

AM2904DC

řídicí jednotka stavu a posunu

DIC40

KM1804VR3

AM2913DC

obvod rozšíř. priorit. přerušení

DIC20

KM1804VS1

AM2901DC

4bit. řez ALU

DIC40

KM1804VS2

AM2903DC

4bit. řez ALU

DIC48

KM1804VT1

AM2964DC

kontrolér DRAM do 64k

KM1804VT3

AM2966DC

ovládání DRAM

KM1804VU1

AM2909DC

řadič mikroprogramu

DIC28

KM1804VU2

AM2911DC

řadič mikroprogramu

DIC28

KM1804VU3

AM29811ADC

řadič následující adresy

DIC16

KM1804VU4

AM2910DC

řadič mikroprogramu

DIC40

KM1804VU5

AM2930DC

obvod říz. adresy program. paměti

DIC28

KM1804Vĺ1

AM2960DC

16bit. obvod pro korekci chyb

DIC48

KM1804Vĺ2

AM2961DC

obvod pro kontrolu chyb

KA1808IR1

CANON

8bit. registr mikroinstrukcí

FP20

KA1808VM1

CANON

8bit. mikroprocesor

FP22

KA1808VU1

obvod mikroprogr. říz. 7segm. displeje

FP22

KA1808VU2

J135

obv. mikropr. říz. 2řádk. indik. LED

FP22

KA1808VV1

řízení režimu expozice ve fotopřístrojích

FP20

KA1808VV2

obvod interface pro fotopřístroje

FP14

KM1810VM86

8086

16bit. HMOS mikroprocesor

DIC40

KM1810VM88

8088

8/16bit. mikroprocesor (5MHz)

KM1810VM89

8089

8x 16bit. procesor vstup/výstup

KR1810VN59A

8259A

program. řadič přerušení

KR1810GF84

8284

hodin. obvod a tvarovač

DIP18

KR1810VG88

8288

systém. kontrolér

DIP20

KR1810VB89

8289

kontrolér sběrnice

DIP20

KN1811VM1

DEC302F

obv. zprac. dat. centr. procesoru

LCC40

KN1811VU1

DEC303D

obvod řízení centr. procesoru

LCC40

KN1811VU2

DEC303D

obvod realizace oper. s poh. čárkou

LCC40

KN1811VU3

DEC303D

obv. mikroprogr. říz. s rozšíř. instr.

LCC40

KN1811VT1

DEC304E

obv. říz. paměti centr. procesoru

KR1814VE2

TMS1000NL

1čip. mikropočítač

DIP24

KM1816VE39

I8039

1čipový mikropočítač

KM1816VE48

I8748

8bit. 1čip. mikropočítač

DIC40