SEZNAM PRVKŮ
V KNIHOVNÁCH SCHEMATICKÝCH ZNAČEK
Tento seznam najdete na stránce www.lsd2000.cz/cp1250/sch_list.htm k programu na tvorbu plošných spojů.
   TTL        integrované obvody TTL S,LS,ALS,HC,HCT,F,...
   DTL        integrované obvody DTL (Tesla)
   ECL        integrované obvody ECL

   CMOS       integrované obvody CMOS (řada 4000)
   DTL        integrované obvody DTL (Tesla)
   ECL        integrované obvody ECL

   INTEL       procesorové obvody INTEL
   LINK       některé obvody používané v technice počítačové komunikace
   PAMETI      paměti RAM, ROM, PROM, EPROM, ...
   ZILOG       procesorové obvody ZILOG
   MOTOROL      procesorové obvody MOTOROLA

   ADDA       obvody používané pro AD/DA převodníky
   AKTIVNI      jednoduché aktivní součástky (diody, tranzistory...)
   ANALOGIO     některé analogové integrované obvody
   KONEKT      značky různých řadových konektorů a konektorů CANNON
   NAP        různé symboly vývodů skrytého napájení
   NFZESIL      nejčastěji užívané integrované obvody nf zesilovačů
   OPTO       některé schematické značky optoelektronických součástek
   OZ        operační zesilovače
   PASIVNI      pasivní součástky (odpory, kondenzátory, ...)
   RELE       schematické značky pro relé
   SPINACE      různé typy spínačů a přepínačů
   STABILIZ     integrované stabilizátory
   VAKUOVA      příklady vakuových součástek
   *******************************ADDA*****************************************
   1502 aproximační registr
   1504 aproximační registr
   AD2020 (C520D)  třímístný integrační a/d převodník
   AD565 (MDAC 565)  12bit D/A převodník
   AD566 (MDAC 566)  12bit D/A převodník
   AS 572
   DAC08 (MDAC 08C)  8bit D/A převodník
   ICL7106 (MHB 7106) 3.5 místný A/D převodník
   MUX 08 (MAB08, MAC08) analogový multiplexer
   MUX 16 (MAB16, MAC16) analogový multiplexer
   MUX 24 (MAB24, MAC24) analogový multiplexer
   MUX 28 (MAB28, MAC28) analogový multiplexer
   ******************************AKTIVNI***************************************
   DIAK
   DIODA
   DIODA-KAPACITNÍ
   DIODA-LAVINOVÁ
   DIODA_TUNELOVÁ
   DIODA-ZENEROVA
   TRAN-JFET-2X
   TRAN-JFET-N
   TRAN-JFET-P
   TRAN-MOS-N
   TRAN-MOS-N/OBOH
   TRAN-MOS-N/OBOH/2G
   TRAN-MOS-N/OBOH/SUB
   TRAN-MOS-N/OCHUZ
   TRAN-MOS-N/OCHUZ/2G
   TRAN-MOS-N/OCHUZ/SUB
   TRAN-MOS-P
   TRAN-MOS-P/OBOH
   TRAN-MOS-P/OBOH/SUB
   TRAN-MOS-P/OCHUZ
   TRAN-MOS-P/OCHUZ/SUB
   TRAN-NPN
   TRAN-NPN-2X
   TRAN-NPN-DAR
   TRAN-NPN-S
   TRAN-PNP
   TRAN-PNP-2X
   TRAN-PNP-DAR
   TRAN-PNP-S
   TRIAK
   TYRISTOR
   TYRISTOR-ŘÍZENÍ DO ANODY
   TYRISTOR-ŘÍZENÍ DO KATODY
   ******************************ANALOGIO***************************************
   A277D (nemá ekvivalent)
   A301D (nemá ekvivalent)
   BE555
   BE556
   LF398 LF198 (MAB398, MAC198)
   MAS560A (nemá ekvivalent)
   MAS562 (nemá ekvivalent)
   MT8804 (MHB8804)
   PA436
   SAA1250
   SAA1251
   SAB3021 (U807D)
   SAB3022B (U806D)
   SAB3209
   SAB3210
   TDA1047 (A225D)
   TDA4050B (MDA4050B)
   TL081 (B081D)
   uA710 (A110D, B110D)
   ******************************CMOS*******************************************
   4000   2x 3vstup NOR s invertorem
   4001   4x 2vstup NOR
   4002   2x 4vstup NOR
   4006   18stup. stat. posuv. reg.
   4007   2x kompl. pár + invertor
   4008   4bit úplná sčítačka
   4011   4x 2vstup. NAND
   4012   2x 4 vstup NAND
   4013   2x klopný obvod D
   4014   8stup. stat posuv. reg.
   4015   2x 4bit stat. posuv. reg.
   4016   4x obousměrný čít.
   4017   dek. čítač/dělič
   4018   přednast. čít.
   4019   4x 2 vstup SELECT
   4020   14bit dvojkový čít.
   4021   8bit stat posuv. reg.
   4022   čítač/dělič 8
   4023   3x 3vstup NAND
   4024   7stupňový dvojk. čítač
   4025   3x 3vstup. NOR
   4027   2x KO D
   4028   dekad. dekod. BCD
   4029   obousměr. čít. s předvolbou
   4030   4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
   4031   64stup. stat. posuv. reg.
   4034   8stup. stat. BUS reg.
   4035   4bit par. posuv. reg.
   4040   12stup. bin čítač
   4041   4x budič s výst. Q a Q\
   4042   4x hradl. střadač D
   4043   4x střadač R-S, NOR
   4044   4x střadač R-S, NAND
   4046   fázový závěs - PLL
   4047   mono/astab. multivib.
   4049   6x budič, invert
   4050   6x budič, neinvert
   4051   8kanál analog. MX/deMX
   4052   4kanál difer. MX/deMX
   4053   3x 2kan. anal. MX/deMX
   4059   proramovatelný dělič
   4060   12bit bin. čítač a osc.
   4066   4x obousměrný spínač
   4067   16kanálový analogový MX
   4068   1x 8vstup NAND
   4069   6x invertor
   4070   4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
   4071   4x 2vstup OR
   4072   2x 4vstup OR
   4073   3x 3vstup AND
   4075   3x 3vstup OR
   4076   4x KO D
   4077   4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
   4078   1x 8vstup NOR
   4081   4x 2vstup AND
   4082   2x 4vstup AND
   4085   2x 2vstup AND-OR invert
   4086   AND-OR-INVERT
   4093   4x 2vstup NAND-Schmitt kl. obv.
   4094   8bit posuv reg. pro sběrnici
   4099   8bit adresovatelný střadač
   4104   4xpřevodník TTL/CMOS
   4311   BCD/7seg LCD,LED, pamě
   4502   6x strobov. invertor/budič
   4503   6x třístav. budič
   4505   1x64 bit RAM
   4508   2x4bit latch
   4510   BCD reverzibilní čítač
   4511   BCD dek./střad./budič 7seg. LED
   4512   8kanál selektor dat
   4514   4bit. střadač dekodér 1 ze 16
   4515   4bit střadač, dekodér 1 ze 116
   4516   bin. reverzibilní čít.
   4517   2x 64bit stat. posuv. reg.
   4518   2x synchr. čít. BCD
   4519   4x 2bit spol. adr. multip.
   4520   2x bin. čít. vpřed
   4521   24stup. bin. dělič s 9 výstupy
   4522   4bit BCD synchr. prog. čítač
   4526   4bit bin. synchr. prog. čítač
   4527   násobička BCD
   4528   2x monostab. multivibr.
   4531   12bit kontrolér parity
   4532   8bit kodér parity
   4534   5dek. čítač s MX výstupem
   4538   2x přesný monostab. KO
   4539   2x 4bit spol. MX se 4 vstupy
   4541   prog. časovač, oscilátor
   4543   BCD dek. budič 7 seg. LCD
   4555   2x dekod./deMX 1 ze 4
   4556   2x dekod./deMX 1 ze 4, inv.
   4557   posuv. reg. 1-64 bit
   4585   4bit komp. veličin (=40085)
   4720   256x1bit RAM
   4724   8 bit adresovatelný latch
   4731   4x64bit posuvný registr
   4737   4xdek. čítač
   4738   BUS interface
   4750   kmitočtový syntezátor
   4751   univ. dělič
   4753   univ. časovač
   4754   18ti stupňový sloupcový LCD indikátor
   4755   obvod pro sériovou komunikaci
   40097   6x budič neinvert.
   40098   6x budič invert.
   40106   6x Schmitt (=4584,40014)
   40160   4bit synchr. čít.
   40161   4bit synchr. čít.
   40162   4bit synchr. čít.
   40163   4bit synchr. čít.
   40174   6x KO D
   40175   4x KO D
   40192   BCD přednast. reverz. čít.
   40193   bin. přednast. čít.
   40194   4bit obousměrný reg.
   40195   4bit posuvný reg.
   40240   2x4bit BUS budič
   40244   2x4bit BUS budič
   40245   8bit BUS budič obousměrný
   40373   8bit. latch
   40374   8xKO D
   ******************************DTL*******************************************
   MZH115  4x2vst. NAND
   MZH145  2x5vst. NAND
   MZH165  4x převodník DTL-TTL
   MZH185  4x převodník TTL-DTL
   MZJ115  KO J-K
   MZK105  MKO
   ******************************ECL*******************************************
   MC10101   4x2vst. OR/NOR
   MC10102   4x2vst. NOR
   MC10105   3x2vst. EXOR/EXNOR
   MC10106   4-3-3vstupové NOR
   MC10107   3x2vst. EXOR/EXNOR
   MC10109   4-5vst. ORR/NOR
   MC10110   2x3vst-3výst OR
   MC10111   2x 3vst-3výst NOR
   MC10114   tři linkové přijímače
   MC10115   čtyři linkové přijímače
   MC10116   tři linkové přijímače
   MC10117   2x2-3vst. OR AND/OR AND INVERT
   MC10118   2x3vst. OR/AND
   MC10119   4-3-3vst. OR/AND
   MC10121   OR AND/OR AND INVERT
   MC10124   převodník TTL-ECL
   MC10125   převodník ECL-TTL
   MC10128   budič BUS
   MC10129   čtyři BUS přijímače
   MC10130   2x KO D
   MC10131   2x KO Master-Slave D
   MC10133   čtyři střadače
   MC10134   2x MX se střadači
   MC10135   2x KO J-K
   MC10136   hexadecimální čítač
   MC10137   dekadický čítač
   MC10141   4bit univ. posuvný reg.
   MC10149   256x4bit PROM
   MC10160   12bit generátor četnosti
   MC10161   3bit dekodér
   MC10162   3bit dekodér
   MC10164   8kanálový MX
   MC10165   8vstup kodér
   MC10173   2x2vst multipl./střad.
   MC10174   2x MX 4 na 1
   MC10179   obvod přenosu
   MC10180   2x rychlá sčítačka/odčítačka
   MC10181   4bit ALU
   MC10210   2x3vst.-3výst. OR
   MC10211   2x3vst.-3výst. NOR
   MC10216   tři linkové přijímače
   MC10231   2x KO D
   ******************************INTEL*******************************************
   3001   řídící obvod mikroprogramu
   3002   centrální procesorový obvod
   3003   obvod pro urychlení přenosu
   3205   bin. dekodér 1 z 8
   3212   střadač 8 bitů
   3214   řídící obvod přerušení
   3216   obousměrný BUS budič neinv.
   3226   obousměrný BUS budič inv.
   8031   jednočipový mikropočítač (také 8051,8052,8751,... )
   8035   jednočipový mikropočítač (také 8048,8748,...)
   8080   CPU
   8086   CPU
   8087   mat. koprocesor
   8088MAX  CPU - maximální zapojení
   8088MIN  CPU - minimální zapojení
   8155   RAM, V/V expander, časovač
   8206
   8207
   8224   hodinový a budící obvod
   8228   řídící obvod systému, BUS budič
   8243   V/V expander
   8251   progr. obvod pro sériový V/V (USART)
   8253   3 časovače
   8255   paralelní V/V obvod
   8257
   8259
   8272
   82720
   8282   8 bit BUS budič neinv.
   8283   8 bit BUS budič inv.
   8286   8 bit obousměrný BUS budič neinv.
   8287   8 bit obousměrný BUS budič inv.
   8291
   8292
   8293
   8641   4x budič unifikované sběrnice
   AY-5-1012 (MHB1012) asynch. přijímač/vysílač (UART)
   GF84
   MHB7001  obvod pro kalkulátory
   VB89
   VG88
   ******************************KONEKT*******************************************
   V 2 x 4     konektor 2 řady po 4 pinech - vidlice
   V 2 x 5     konektor 2 řady po 5 pinech - vidlice
   V 2 x 6     konektor 2 řady po 6 pinech - vidlice
   V 2 x 7     konektor 2 řady po 7 pinech - vidlice
   V 2 x 8     konektor 2 řady po 8 pinech - vidlice
   V 2 x 9     konektor 2 řady po 9 pinech - vidlice
   V 2 x 10     konektor 2 řady po 10 pinech - vidlice
   V 2 x 11     konektor 2 řady po 11 pinech - vidlice
   V 2 x 12     konektor 2 řady po 12 pinech - vidlice
   V 2 x 13     konektor 2 řady po 13 pinech - vidlice
   V 2 x 14     konektor 2 řady po 14 pinech - vidlice
   V 2 X 15     konektor 2 řady po 15 pinech - vidlice
   V 2 x 16     konektor 2 řady po 16 pinech - vidlice
   V 2 x 17     konektor 2 řady po 17 pinech - vidlice
   V 2 x 18     konektor 2 řady po 18 pinech - vidlice
   V 2 x 20     konektor 2 řady po 20 pinech - vidlice
   V 2 x 22     konektor 2 řady po 22 pinech - vidlice
   V 2 x 23     konektor 2 řady po 23 pinech - vidlice
   V 2 x 24     konektor 2 řady po 24 pinech - vidlice
   V 2 x 25 + 2   konektor 2 řady po 25 pinech + 2 piny - vidlice
   V 2 x 29     konektor 2 řady po 29 pinech - vidlice
   V 2 x 30     konektor 2 řady po 30 pinech - vidlice
   V 2 x 32     konektor 2 řady po 32 pinech - vidlice
   V 2 x 36     konektor 2 řady po 36 pinech - vidlice
   V 2 x 40     konektor 2 řady po 40 pinech - vidlice
   V 2 x 43     konektor 2 řady po 43 pinech - vidlice
   V 2 x 44     konektor 2 řady po 44 pinech - vidlice
   V 2 x 48     konektor 2 řady po 48 pinech - vidlice
   V 2 x 50     konektor 2 řady po 50 pinech - vidlice
   Z 2 x 4    konektor 2 řady po 4 pinech - zásuvka
   Z 2 x 5    konektor 2 řady po 5 pinech - zásuvka
   Z 2 x 6    konektor 2 řady po 6 pinech - zásuvka
   Z 2 x 7    konektor 2 řady po 7 pinech - zásuvka
   Z 2 x 8    konektor 2 řady po 8 pinech - zásuvka
   Z 2 x 9    konektor 2 řady po 9 pinech - zásuvka
   Z 2 x 10    konektor 2 řady po 10 pinech - zásuvka
   Z 2 x 11    konektor 2 řady po 11 pinech - zásuvka
   Z 2 x 12    konektor 2 řady po 12 pinech - zásuvka
   Z 2 x 13    konektor 2 řady po 13 pinech - zásuvka
   Z 2 x 14    konektor 2 řady po 14 pinech - zásuvka
   Z 2 x 15    konektor 2 řady po 15 pinech - zásuvka
   Z 2 x 16    konektor 2 řady po 16 pinech - zásuvka
   Z 2 x 17    konektor 2 řady po 17 pinech - zásuvka
   Z 2 x 18    konektor 2 řady po 18 pinech - zásuvka
   Z 2 x 20    konektor 2 řady po 20 pinech - zásuvka
   Z 2 x 22    konektor 2 řady po 22 pinech - zásuvka
   Z 2 x 23    konektor 2 řady po 23 pinech - zásuvka
   Z 2 x 24    konektor 2 řady po 24 pinech - zásuvka
   Z 2 x 25 + 2  konektor 2 řady po 24 pinech + 2 piny - zásuvka
   Z 2 x 29    konektor 2 řady po 29 pinech - zásuvka
   Z 2 x 30    konektor 2 řady po 30 pinech - zásuvka
   Z 2 x 32    konektor 2 řady po 32 pinech - zásuvka
   Z 2 x 36    konektor 2 řady po 36 pinech - zásuvka
   Z 2 x 40    konektor 2 řady po 40 pinech - zásuvka
   Z 2 x 43    konektor 2 řady po 43 pinech - zásuvka
   Z 2 x 44    konektor 2 řady po 44 pinech - zásuvka
   Z 2 x 48    konektor 2 řady po 48 pinech - zásuvka
   Z 2 x 50    konektor 2 řady po 50 pinech - zásuvka
   KOLÍK  kolík - vidlice
   V01   konektor 1 řada, 1 pin  - vidlice
   V02   konektor 1 řada, 2 piny - vidlice
   V03   konektor 1 řada, 3 piny - vidlice
   V04   konektor 1 řada, 4 piny - vidlice
   V05   konektor 1 řada, 5 pinů - vidlice
   V06   konektor 1 řada, 6 pinů - vidlice
   V07   konektor 1 řada, 7 pinů - vidlice
   V08   konektor 1 řada, 8 pinů - vidlice
   V09   konektor 1 řada, 9 pinů - vidlice
   V10   konektor 1 řada, 10 pinů - vidlice
   V11   konektor 1 řada, 11 pinů - vidlice
   V12   konektor 1 řada, 12 pinů - vidlice
   V13   konektor 1 řada, 13 pinů - vidlice
   V14   konektor 1 řada, 14 pinů - vidlice
   V15   konektor 1 řada, 15 pinů - vidlice
   V16   konektor 1 řada, 16 pinů - vidlice
   V17   konektor 1 řada, 17 pinů - vidlice
   V18   konektor 1 řada, 18 pinů - vidlice
   V19   konektor 1 řada, 19 pinů - vidlice
   V20   konektor 1 řada, 20 pinů - vidlice
   V21   konektor 1 řada, 21 pinů - vidlice
   V22   konektor 1 řada, 22 pinů - vidlice
   V23   konektor 1 řada, 23 pinů - vidlice
   V24   konektor 1 řada, 24 pinů - vidlice
   V25   konektor 1 řada, 25 pinů - vidlice
   V26   konektor 1 řada, 26 pinů - vidlice
   V27   konektor 1 řada, 27 pinů - vidlice
   V28   konektor 1 řada, 28 pinů - vidlice
   V29   konektor 1 řada, 29 pinů - vidlice
   V3 POL  konektor 1 řada, 3 piny + 1 pin - vidlice
   V30   konektor 1 řada, 30 pinů - vidlice
   V31   konektor 1 řada, 31 pinů - vidlice
   V34   konektor 1 řada, 34 pinů - vidlice
   V36   konektor 1 řada, 36 pinů - vidlice
   V48   konektor 1 řada, 48 pinů - vidlice
   Z01   konektor 1 řada, 1 pin  - zásuvka
   Z02   konektor 1 řada, 2 piny  - zásuvka
   Z03   konektor 1 řada, 3 piny  - zásuvka
   Z04   konektor 1 řada, 4 piny  - zásuvka
   Z05   konektor 1 řada, 5 pinů  - zásuvka
   Z06   konektor 1 řada, 6 pinů  - zásuvka
   Z07   konektor 1 řada, 7 pinů  - zásuvka
   Z08   konektor 1 řada, 8 pinů  - zásuvka
   Z09   konektor 1 řada, 9 pinů  - zásuvka
   Z10   konektor 1 řada, 10 pinů  - zásuvka
   Z11   konektor 1 řada, 11 pinů  - zásuvka
   Z12   konektor 1 řada, 12 pinů  - zásuvka
   Z13   konektor 1 řada, 13 pinů  - zásuvka
   Z14   konektor 1 řada, 14 pinů  - zásuvka
   Z15   konektor 1 řada, 15 pinů  - zásuvka
   Z16   konektor 1 řada, 16 pinů  - zásuvka
   Z17   konektor 1 řada, 17 pinů  - zásuvka
   Z18   konektor 1 řada, 18 pinů  - zásuvka
   Z19   konektor 1 řada, 19 pinů  - zásuvka
   Z1POL S ROZPÍNAČEM
   Z20   konektor 1 řada, 20 pinů  - zásuvka
   Z21   konektor 1 řada, 21 pinů  - zásuvka
   Z22   konektor 1 řada, 22 pinů  - zásuvka
   Z23   konektor 1 řada, 23 pinů  - zásuvka
   Z24   konektor 1 řada, 24 pinů  - zásuvka
   Z25   konektor 1 řada, 25 pinů  - zásuvka
   Z26   konektor 1 řada, 26 pinů  - zásuvka
   Z27   konektor 1 řada, 27 pinů  - zásuvka
   Z28   konektor 1 řada, 28 pinů  - zásuvka
   Z29   konektor 1 řada, 29 pinů  - zásuvka
   Z2POL
   Z2POL NAPÁJECÍ
   Z2POL S PŘEPÍNAČEM
   Z2POL S ROZPÍNAČEM
   Z30   konektor 1 řada, 30 pinů  - zásuvka
   Z31   konektor 1 řada, 31 pinů  - zásuvka
   2222
   Z34   konektor 1 řada, 34 pinů  - zásuvka
   Z36   konektor 1 řada, 36 pinů  - zásuvka
   Z48   konektor 1 řada, 48 pinů  - zásuvka
   Z5POL
   Z5POL S ROZPÍNAČEM
   Z62   konektor 1 řada, 62 pinů  - zásuvka
   Z64   konektor 1 řada, 64 pinů  - zásuvka
   Z7POL
   Z90   konektor 1 řada, 90 pinů  - zásuvka
   Z96   konektor 1 řada, 96 pinů  - zásuvka
   ZDÍŘKA  zdířka - zásuvka
   ZKOAX  koaxiální zásuvka
   V5POL  konektor 1 řada, 5 pinů + 1 pin - vidlice
   V62   konektor 1 řada, 11 pinů - vidlice
   V64   konektor 1 řada, 11 pinů - vidlice
   V7POL  konektor 1 řada, 7 pinů + 1 pin - vidlice
   V90   konektor 1 řada, 11 pinů - vidlice
   V96   konektor 1 řada, 11 pinů - vidlice
   VKOAX  koaxiální konektor - vidlice
   CAN9V     konektor CANNON 9 pinů - vidlice
   CAN9Z     konektor CANNON 9 pinů - zásuvka
   CAN15V     konektor CANNON 15 pinů - vidlice
   CAN15V 3R   konektor CANNON 15 pinů, 3 řady - vidlice
   CAN15Z     konektor CANNON 15 pinů - zásuvka
   CAN15Z 3R   konektor CANNON 15 pinů, 3 řady - zásuvka
   CAN23V     konektor CANNON 23 pinů - vidlice
   CAN23Z     konektor CANNON 23 pinů - zásuvka
   CAN25V     konektor CANNON 25 pinů - vidlice
   CAN25Z     konektor CANNON 25 pinů - zásuvka
   CAN37V     konektor CANNON 37 pinů - vidlice
   CAN37Z     konektor CANNON 37 pinů - zásuvka
   PC SLOT 8 BIT 8 bitový slot PC sběrnice standardu ISA
   ******************************LINK*******************************************
   1488
   1489
   75107
   75109
   75150
   75154
   75325
   75450
   ******************************MOTOROLA*******************************************
   146805E2
   146805E3
   6800
   68000CC
   68000D
   68000GA
   68008D
   68008Q
   6801
   6801EM
   6801NM
   6801U4EM
   6801U4NM
   6802
   6804J2
   6804P2
   6805K2
   6805P2
   6805P4
   6805R2
   6805R3
   6805T2
   6805U2
   6805U3
   6809
   6809E
   6810
   68120EM
   68120NM
   68120SC
   6821
   6829
   6835
   6836E16
   6839
   6840
   6844
   68440
   6845
   68451
   6846
   6847
   6850
   6852
   6854
   68681
   68705R3
   68705U3
   6875
   68901
   68HC34
   ******************************NAP*******************************************
   +UCC
   +VCC
   -UCC
   -VCC
   GND
   GND ANALOGOVÁ
   GND UZEMĚNÍ
   UCC
   UCC+
   UCC-
   UEE
   USS
   VCC
   VCC+
   VCC-
   VEE
   VSS
   ******************************NFZESIL*******************************************
   MAA 225
   MAA 245
   MAA 325
   MAA 345
   MAA 435
   MAA 525
   MBA 225
   MBA 245
   TAA 131 (MAA 115, MAA125
   TAA 145 (MAA 145)
   TBA 810 (MBA 810)
   TBA 915 (MBA 915)
   TDA 2010, 2020 (MDA 2010, 2020)
   TDA 2030 (A 2030)
   ******************************OPTO*******************************************
   4DR823
   DIODA-LED
   DIODA-LED DVOUBAREVNÁ
   FOTOČLÁNEK
   FOTODIODA
   FOTOODPOR
   FOTOTRANZISTOR
   FOTOTYRISTOR
   OPTRON
   OPTRON-S DARLINGTONEM
   OPTRON/A
   SEGMENT-1.5-SA
   SEGMENT-1.5-SK
   SEGMENT-2X-SA
   SEGMENT-2X-SK
   SEGMENT-NDR-SA
   SEGMENT-NDR-SK
   SEGMENTOVKA-SA
   ZNAKOVKA-SA
   *************************************OZ************************************
   CA 3000 (MA 3000)
   CA 3005, CA3006 (MA 3005, MA 3006)
   LF 398, LF 198 (MAB 398, MAC 198)
   LM 111 (MAC 111)
   LM 160 (MAC 160)
   MBA 125
   TL 060 (B060D)
   TL 061 (B061D)
   TL 064 (B064D)
   TL 081 (B081D)
   TL 083 (B083D)
   TL 022
   uA 710 (A110D)
   uA 711 (CLB2711EC)
   uA 733
   1458
   B072
   LF13741H
   LF 147D
   LF155H
   LF353H
   LH0002N
   LH003H
   LH0004H
   LM101H
   LM101J14
   LM102H
   LM107H
   LM107J14
   LM108H
   LM108J
   LM10H
   LM11600
   LM11D
   LM11H
   LM13080P
   LM1458H
   LM2900J
   LM339
   LM4250H
   LM709H
   LM709N
   LM725
   LM741
   LM741H
   LM741J14
   MAA501
   MAA503
   MAA725
   MAA741
   MAA748
   MAB355
   MAB360
   MAB398
   *************************************PAMETI************************************
   2102     RAM - statická NMOS pamě 1024x1
   2114     RAM - statická NMOS pamě 1024x4
   2128     RAM
   2500, 2501, 2502, 2503  ROM - generátory znaků
   27128    EPROM
   2716     EPROM - 2048x8
   27256    EPROM
   2732     EPROM - 4096x8
   2764     EPROM
   2817A
   40114    RAM - statická CMOS 16x4
   4116     RAM - dynamická 16kx1
   41256    RAM - dynamická 256kx1
   4164     RAM - dynamická 64kx1
   62256    RAM - statická
   6264     RAM - statická
   6561     RAM - statická CMOS 256x4
   74188    PROM - 32x8
   7481
   7489     RAM - statická 16x4
   74S187
   74S201    RAM - statická 256x1
   74S287    PROM - 256x4
   74S370
   74S571    PROM - 512x4
   82S11    RAM - statická 1024x1
   8608     PROM - 1028x8
   8708     EPROM - 819bitů
   87S185
   93448C    PROM - 512x8
   93451C    PROM - 1024x8
   MHB2500
   1400
   1420
   1600
   2015
   2063
   2115
   2125
   2130
   2164
   2186
   2187
   2620
   2630
   27010
   27011
   27210
   27512
   27513
   27916
   2816
   2817
   2864
   6116
   62128
   *************************************PASIVNI************************************
   C
   C-ELEKTROLYTICKÝ
   C-NASTAVITELNÝ
   C-PROMĚNNÝ
   C-PRŮCHODKOVÝ
   KRYSTAL
   L
   L-2 VINUTÍ NA JÁDŘE
   L-NA JÁDŘE
   L-NA JÁDŘE NASTAVITELNÁ
   L-NA JÁDŘE PROMĚNNÁ
   L-NA JÁDŘE S KRYTEM
   L-S ODBOČKOU
   L-TLUMIVKA
   R
   R-NELINEÁRNÍ
   R-POT.TANDEMOVÝ SE SPÍNAČEM
   R-POTENCIOMETR
   R-POTENCIOMETR DVOJITÝ
   R-POTENCIOMETR S PŘEPÍNAČEM
   R-POTENCIOMETR SE SPÍNAČEM
   R-POTENCIOMETR TANDEMOVÝ
   R-PROMĚNNÝ
   R-TENZOMETR
   R-TERMISTOR
   R-TRIMR
   R-VARISTOR
   TRAFO
   TRAFO-20DB (S ODBOČKAMI)
   TRAFO-20DBZ(ODBOČKY,VÝVOD JÁDRA)
   TRAFO-2x2 VINUTÍ
   TRAFO-2X20DB (2 SEK., ODBOČKY)
   TRAFO-3 VINUTÍ, VÝVOD JÁDRA
   TRAFO-SEKUNDÁR S ODBOČKOU
   *************************************RELE************************************
   HP111011A (2 x přepínač)
   HP111011B (2 x přepínač)
   JR-1R-5V (1 x rozpínací kontakt)
   JR-1Z-5V (1 x spínací kontakt)
   PRMA1C05 (1 x přepínač)
   PRMA1C05A (1 x přepínač)
   PRMA1C05AB (s ochrannou diodou)
   PRMA1C05B (s ochrannou diodou)
   PRME15005 (1 x spínač)
   PRME15005A (1 x spínač)
   PRME15005AB (s ochrannou diodou)
   PRME15005B (s ochrannou diodou)
   RP210 (3 x přepínač)
   RP220/2P (2 x přepínač)
   RP220/3P (3 x přepínač)
   *************************************SPINACE************************************
   ISOSTAT 06
   ISOSTAT 12
   ISOSTAT 18
   ISOSTAT 24
   ISOSTAT 30
   ISOSTAT 36
   TLAČÍTKO VYPÍNACÍ
   TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ
   TS121XXX1 (spínač 1 x 1 z 12)
   TS121XXX2 (spínač 2 x 1 z 6)
   TS121XXX3 (spínač 3 x 1 z 4)
   TS121XXX4 (spínač 4 x 1 z 3)
   TS121XXX5 (spínač 6 x 1 z 2)
   TS121XXX6 (spínač 1 x 1 z 6)
   TS121XXX7 (spínač 2 x 1 z 3)
   TS121XXX8 (spínač 3 x 1 z 2)
   TS122XXX1 (spínač 1 x 1 z 12)
   TS122XXX2 (spínač 2 x 1 z 6)
   TS122XXX3 (spínač 3 x 1 z 4)
   TS122XXX4 (spínač 4 x 1 z 3)
   TS122XXX5 (spínač 6 x 1 z 2)
   TS122XXX6 (spínač 1 x 1 z 6)
   TS122XXX7 (spínač 2 x 1 z 3)
   TS122XXX8 (spínač 3 x 1 z 2)
   TS211A (otočný číslicový spínač)
   TS211B (otočný číslicový spínač)
   TS211E (otočný číslicový spínač)
   TS211G (otočný číslicový spínač)
   TS5012121 (spínač DIL 4)
   TS5012122 (spínač DIL 4-dvojice)
   TS5012123 (spínač DIL 4-dvojice)
   TS5014141 (spínač DIL 8)
   TS5014142 (spínač DIL 8-dvojice)
   TS5014143 (spínač DIL 8-dvojice)
   TS5018181 (spínač DIL 16)
   TS5018182 (spínač DIL 16-dvojice)
   TS5018183 (spínač DIL 16-dvojice)
   TS5210000 (klávesnice 2x6)
   VYPÍNAČ (dvojpólový)
   WK53300 (spínač 1 x 1 z 8)
   WK53316 (spínač 2 x 1 z 4)
   WK53335 (spínač 1 x 1 z 12)
   WK53336 (spínač 2 x 1 z 6)
   WK53345 (spínač 3 x 1 z 4)
   WK533B (spínač 1x1z12-3.poloha)
   WK533C (spínač 1x1z12-9.poloha)
   WK533D (spínač 1x1z12-11.poloha)
   WK533F (spínač 2x1z6-3.poloha)
   WK533G (spínač 3x1z12-1,3,9.poloha)
   WK533I (spínač 1x5z12-1,3,5,7,9.poloha)
   WK533J (spínač 6 x 1 z 2)
   WK533T (spínač 1x2z18-5,11.poloha)
   WK533U (spínač 1x2z18-1,7.poloha)
   WK533V (spínač 1x1z18-17.poloha)
   WK533X (spínač 1x1z18-7.poloha)
   WK533Y (spínač 1x1z18-5.poloha)
   WK533Z (spínač 1x1z18-1.poloha)
   WN55900 (tlačítkový mikrospínač)
   *************************************STABILIZ************************************
   78xx
   AD580 (MAB580)
   B3170
   B3370
   MAA550
   REF01 (MAB01)
   třísvorkový stabilizátor
   TDA1060 (B260D)
   TDA4700 (MDA4700)
   xx723
   xx723CN
   *************************************TTL************************************
   7400   4x 2vstup NAND
   7401   4x 2vstup NAND
   7402   4x 2vstup NOR
   7403   4x 2vstup NAND
   7404   6x invertor
   7405   6x invertor (OK)
   7406   6x invertor (OK)
   7407   6x budič (OK)
   7408   4x 2vstup AND
   7409   4x 2vstup AND (OK)
   7410   3x 3vstup NAND
   7411   3x 3vstup AND
   7412   3x 3vstup NAND (OK)
   7413   2x 4vstup Schmitt KO
   7414   6x Schmitt invertor
   7415   3x 3vstup AND (OK)
   7416   6x odděl., bud., inv.
   7417   6x odděl., budič (OK)
   7420   2x 4vstup NAND
   7421   2x 4vstup AND
   7422   2x 4vstup NAND (OK)
   7423   2x 4vst NOR, strob., exp.
   7425   2x 4vstup NOR se strob.
   7426   4x 2vstup NAND
   7427   3x 3vstup NOR
   7428   4x 2vstup výkon. NOR
   7430   8vstup NAND
   7432   4x 2vstup OR
   7433   4x 2vstup výkon. NOR (OK)
   7434   6x neinvertor
   7435   6x neinvertor (OK)
   7436
   7437   4x 2vstup výkon. NAND
   7438   4x 2vstup výkon. NAND (OK)
   7439
   7440   2x 4vstup. výkon. NAND
   7442   dekodér BCD/dekad.
   7445
   7446   dekodér BCD/sedmiseg.
   7447   dekodér BCD/sedmiseg.
   7448   dekodér BCD/sedmiseg
   7450   2x AND-OR-INVERT s exp.
   7451   2x AND-OR-INVERT
   7453   rozšiřitelný AND-OR-INVERT
   7454   AND-OR-INVERT
   7455   2x 4vstup AND-OR-INVERT
   7456
   7460   2x 4vstup exp. pro 7450,7453
   7463
   7464   4-2-3-2 vst. AND-OR-INVERT
   7468
   7470
   7472   KO J-K
   7473   2x KO J-K s nul.
   7474   2x KO D s nul. a nast.
   7475   2x 4bit. střadač D
   7476   2x KO J-K s nul. a nast.
   7477   4x latch
   7478
   7480   1bitový sumátor
   7481   16bit RAM
   7483   4bit. úplná bin. sčítačka
   7485   4bit. číslicový kompar.
   7486   4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
   7489   pamě
   7490   4bit dekad. čítač
   7491   8bit posuv. registr
   7492   4bit čítač/dělič 12
   7493   4bit. bin. čítač
   7494
   7495   4bit posuv. reg.
   7496   5bit. posuv. reg.
   7497   dělič kmitočtu
   74107   2x KO J-K s nul.
   74109   2x KO J-K s nul. a nast.
   74112   2x KO J-K s nul. a nast.
   74113   2x KO J-K s nast.
   74114   2x KO J-K neg.
   74121   monostabilní multivib.
   74123   2x MKO s nul.
   74124   2x VCO
   74125   4x výk. budič sběrnice
   74126   4x výk. budič sběrnice
   74128   4x 2vst NOR (zes. BUS)
   74131   3bit dekodér
   74132   4x Schmitt NAND
   74133   13 vstup NAND
   74136   4x EXCLUSIVE-OR (OK)
   74137   3bit dekodér
   74138   bin. dekodér/deMX
   74139   2x BCD dekodér/deMX
   74140   2x 4vstup NANDpro 50ohm BUS
   74141   BCD/1 z 10 - ovladač DIGITRON
   74145   dekodér BCD/dek.
   74147   dekodér dek./BCD
   74148   bin. prior. dekodér 1 z 8
   74150   16 kan. MX
   74151   8bit MX, selektor dat
   74152   8 vst. MX
   74153   2x MX/selekt.dat 1 z 4
   74154   dek.BCD na 1 z 16/deMX
   74155   2x 2bit bin dek. /deMX
   74156   2x 2bit bin dek. /deMX
   74157   4x 2vst. sel. dat/MX
   74158   4x 2vst. sel. dat/MX
   74160   přednast. dekad. čítač
   74161   synchr. prog. 4bit čítač
   74162   synchr. prog. 4bit čítač
   74163   synchr. prog. 4bit čítač
   74164   8bit SIPO posuv. reg.
   74165   4bit PIPO posuv. reg.
   74166   4bit PIPO pos. reg. s nul.
   74168   syn. 4bit obousměr. čítač
   74169   syn. 4bit obousměr. čítač
   74170   16bit registr
   74173   4bit hradl. reg. D s nul.
   74174   6bit. D reg. s nul.
   74175   4bit. D reg. s nul.
   74180   8bit. generátor parity
   74181   4bit aritm.log. jednotka
   74182   obvod pro urychlení přenosu
   74184   BCD/bin převod.
   74185   bin./BCD převod
   74187   pamě
   74188   pamě PROM
   74190   syn. dek. obousměr. čítač
   74191   syn. bin. obousměr. čítač
   74192   syn. 4bit. obousměr. dek. čít.
   74193   syn. 4bit. obousměr. bin. čít.
   74194   4bit bidir. PIPO pos. reg.
   74195   4bit registr
   74196   prog. dekad. čítač
   74197   prog. 4bit. bin. čítač
   74198   8bit posuv. reg. (obousměr.)
   74201   pamě
   74229   16x5 asynch. FIFO pamě
   74230   2x4bit buffer s tříst. výst.
   74231   2x4bit buffer s tříst. výst.
   74232   16x4 asynch. FIFO pamě
   74233   16x5 asynch. FIFO pamě
   74234   64x4 asynch. FIFO pamě
   74235   64x5 asynch. FIFO pamě
   74236   64x4 asynch. FIFO pamě
   74240   2x4 invert. budič
   74241   2x4 neinv. budič
   74242   4x invert. BUS trans.
   74243   4x BUS trans.
   74244   8x neinv. BUS budič
   74245   8x BUS transciever
   74250   16bit MX
   74251   dat.selektor/MX
   74253   2x dat.selektor/MX
   74257   4x sel. dat 1 z 2, MX
   74258   4x sel. dat 1 z 2, MX
   74259   8 bit adr. pamě s hradl.
   74260   2x 5vstup NOR
   74264   gen. přenosu pro čítače
   74273   8x KO D s nul.
   74279   4x střadač RS
   74280   9bit parit. gener.
   74282   obvod pro urychlení přenosu
   74283   4bit úplná sčítačka
   74286   9bit gen. parity
   74287   pamě
   74295   4bit pos. reg.
   74298   4x selektor dat
   74299   8bit pos. reg.
   74323   =299+syn. s nul.
   74352   2x 4bit MX
   74353   2x 4bit MX
   74366   6x inv. výkon. budiče BUS
   74367   6x výkon. budiče BUS
   74370   pamě
   74373   8x střadač s hradl.
   74374   8x KO D
   74381   4bit ALJ
   74465   8bit buffer
   74466   8bit buffer
   74467   8bit buffer
   74468   8bit buffer
   74518   8bit komparátor
   74519   8bit komparátor
   74520   8bit komparátor
   74521   8bit komparátor
   74522   8bit komparátor
   74526   programovatelný kompar.
   74527   programovatelný kompar.
   74528   programovatelný kompar.
   74533   8x inv. D latch
   74534   8x inv. KO D
   74540   8bit inv. výk. budič
   74541   neinv. výkon. BUS budič
   74560   4bit čítač
   74561   4bit čítač
   74563   8x KO D
   74564   8x KO D
   74568   dek. obousměr. čít.
   74569   bin. obousměr. čít.
   74573   8bit sběrný reg.
   74574   8x D
   74575   8x D
   74576   8x D
   74577   8x D
   74580   8bit sběrný reg.
   74614   BUS budiče s OK
   74615   BUS budiče s OK
   74616   16bit detektor a korektor chyb
   74617   16bit detektor a korektor chyb
   74620   8bit BUS budič
   74621   8bit BUS budič
   74622   8bit BUS budič
   74623   8bit BUS budič
   74632   32bit detektor a korektor chyb
   74633   32bit detektor a korektor chyb
   74634   32bit detektor a korektor chyb
   74635   32bit detektor a korektor chyb
   74638   8bit BUS budič
   74639   8bit BUS budič
   74640   8bit. inv. výk. BUS trans.
   74641   neinv. výk. BUS trans.
   74642   ne/inv. výk. BUS trans.
   74643   8bit výk. BUS trans.
   74644   ne/inv. výk. BUS trans.
   74645   neinv. výk. BUS trans.
   74646   8bit BUS budič
   74647   8bit BUS budič (OK)
   74648   8bit BUS budič
   74649   8bit BUS budič (OK)
   74651   8bit BUS budič
   74652   8bit BUS budič
   74653   8bit BUS budič
   74654   8bit BUS budič
   74666   8xD se zpětným čtením
   74667   8xD se zpětným čtením
   74677   16bit adresový kompar.
   74678   16bit adresový kompar.
   74679   12bit adresový kompar.
   74680   12bit adresový kompar.
   74688   8bit equality kompar.
   74689   8bit equality kompar.
   74746   8bit buffer a BUS budič
   74747   8bit buffer a BUS budič
   74756   8bit buffer a BUS budič (OK)
   74757   8bit buffer a BUS budič (OK)
   74758   4bit BUS budič (OK)
   74759   4bit BUS budič (OK)
   74760   2x4bit BUS budič, buffer (OK)
   74762   2x4bit BUS budič (OK)
   74763   2x4bit BUS budič (OK)
   74804   6x 2vst. NAND
   74805   6x 2vst. NOR
   74808   6x 2vst. AND
   74810   4x 2vst. EXCLUSIVE-OR
   74811   4x 2vst. EXCLUSIVE-NOR
   74812   programovatelný kompar. a dek.
   74819   8bit diagnostic/pipeline reg.
   74821   10bit BUS interface
   74822   10bit BUS interface
   74823   9bit BUS interface
   74824   9bit BUS interface
   74825   8bit BUS interface
   74826   8bit BUS interface
   74832   6x 2vst. OR
   74850   16 bit MX
   74851   16 bit MX
   74852   8bit univ. port contr.
   74856   8bit univ. port contr.
   74857   MX 2/1
   74866   komparátor
   74867   synch. 8bit obousm. čít.
   74869   synch. 8bit obousm. čít.
   74870   registry 16x4
   74871   registry 16x4
   74873   2x4bit KO D
   74874   2x4bit KO D
   74876   2x4bit KO D
   74877   8bit univ. port contr.
   74878   2x 4bit KO D
   74879   2x 4bit KO D
   74880   2x 4bit KO D
   74881   ALU/funkční gen.
   74882   32bit obvod pro urych. přenosu
   74885   8bit komparátor
   74962   8bit posuv. reg.
   74963   8bit posuv. reg.
   74964   8bit posuv. reg.
   74990   8x D se zpětným čtením
   74991   8x D se zpětným čtením
   74992   9x D se zpětným čtením
   74993   9x D se zpětným čtením
   74994   10x D se zpětným čtením
   74995   10x D se zpětným čtením
   74996   8x D se zpětným čtením
   741000   4x2vst. NAND
   741002   4x2vst. NOR
   741003   4x2vst. NAND (OK)
   741004   6xinv.
   741005   6xinv. (OK)
   741008   4x2vst. AND
   741010   3x3vst. NAND
   741011   3x3vst. AND
   741020   2x4vst. NAND
   741032   2x4vst. OR
   741034   6xneinv.
   741035   6xneinv. (OK)
   741036   4x2vst. NOR
   741181   ALU/funkční generátor
   741240   2x4bit buffer a budič
   741242   4bit budič BUS
   741244   2x4bit buffer a budič
   741245   8bit budič BUS
   741631   4bit dif. budič
   741640   8bit budič BUS
   741645   8bit budič BUS
   741804   6x2vst. NAND
   741805   6x2vst. NOR
   741808   6x2vst. AND
   741821   10bit BUS budič, buffer
   741823   9bit BUS budič, buffer
   741832   6x2vst. OR
   742232   asynch. FIFO pamě 64x8
   742233   asynch. FIFO pamě 64x9
   742238   asynch. FIFO pamě 32x9
   742239   asynch. FIFO pamě 32x9
   742240   2x4bit budič (MOS)
   742242   2x4bit BUS obousm. budič (MOS)
   742540   8bit budič (MOS)
   742541   8bit budič (MOS)
   742620   8bit BUS obousm. budič (MOS)
   742623   8bit BUS obousm. budič (MOS)
   742640   8bit budič (MOS)
   742645   8bit budič (MOS)
   743074   2xKO D (stabilní)
   743374   8xKO D (stabilní)
   744374   8xKO D (stabilní)
   748003   2x2vst. NAND
   748161   synch. 8bit bin. čítač
   748163   synch. 8bit bin. čítač
   748169   synch. 8bit bin. obousm. čítač
   7429806   6bit komparátor a 2/4bit dek.
   7429809   6bit komparátor a 2/4bit dek.
   7429818   8bit diagnostic/pipeline reg.
   7429821   10bit BUS budič, buffer
   7429822   10bit BUS budič, buffer
   7429823   9bit BUS budič, buffer
   7429824   9bit BUS budič, buffer
   7429825   8bit BUS budič, buffer
   7429826   8bit BUS budič, buffer
   7429827   10bit BUS budič
   7429828   10bit BUS budič
   7429833   BUS budič, gen. parity
   7429834   BUS budič, gen. parity
   7429841   10x KO D
   7429842   10x KO D
   7429843   9x KO D
   7429844   9x KO D
   7429845   8x KO D
   7429846   8x KO D
   7429853   BUS budič, gen. parity
   7429854   BUS budič, gen. parity
   7429861   10bit BUS budič
   7429862   10bit BUS budič
   7429863   9bit BUS budič
   7429864   9bit BUS budič
   *************************************VAKUOVA************************************
   A31-120W
   BLESKOJISTKA
   E88CC
   OBRAZOVKA-BAREVNÁ
   PCF801
   PL500
   VÝBOJKA-SS
   VÝBOJKA-STŘ
   ZÁŘIVKA DVOUVLÁKNOVÁ
   *************************************ZILOG************************************
   WD2797
   Z80-CPU
   Z80-CTC
   Z80-DMA
   Z80-PIO
   Z80-SIO/0
   Z80-SIO/1
   Z80-SIO/2
   ZIO-PRTA
   ZIO1