velkoobchodní skladová aplikace
EKONOMICKÝ SOFTWARE
s E-SHOPEM a redakčním systémem pro webové stránky

Modul KASA

Modul KASA je samostatná aplikace a instaluje se pouze na počítače, kde bude probíhat maloobchodní prodej. Modul KASA ke své práci potřebuje CENÍK ze subsystému SKLAD. Z něj vybírá položky k prodeji. Pokud v CENÍKU není vyplněna cena včetně DPH, modul KASA si ji vypočítá z dostupných údajů.

Do modulu KASA se uživatel přihlašuje stejným způsobem, jako v hlavní aplikaci V.O.S.A. Správce aplikace musí uživatele modulu KASA zapsat do seznamu uživatelů a nastavit mu příslušná oprávnění.

Při prvním startu modulu KASA se nastavuje cesta k datům aplikace V.O.S.A. a název adresáře, kde jsou uložena data účetní jednotky. Tam modul KASA také ukládá pořízená data.

Na počítačích, které mají nainstalovaný systém V.O.S.A., je možné nejen monitorovat data pořízená modulem KASA, ale prodeje také vyhodnocovat. Proto v aplikaci V.O.S.A. přibyla  v hlavní nabídce nová volba MALOOBCHOD.

Modul KASA může pracovat i samostatně, takže nepotřebuje ke své práci data z aplikace V.O.S.A. V tom případě si musí uživatel CENÍK naplnit. K tomu může použít čtečku čárových kódů, která mu vyplní kód EAN 13 a uživatel si doplní ostatní údaje.

Tisk je připraven pro jehličkové tiskárny i pro termo tiskárny. V obou případech je možné tisknout českou diakritiku. V případě termo tiskárny je možné tisknout grafický výstup včetně loga prodávajícího. Termo tiskárna tiskne stejně rychle s grafickým i obyčejným výstupem, takže záleží na uživateli, jaký tisk zvolí.

Nastavení tiskáren
V případě obyčejného tisku, kdy se znaky posílají přímo na tiskárnu, se pro ovládání tiskárny používají řídící kódy. Podle výrobce a modelu vaší tiskárny si doplňte řídící kódy vaší tiskárny. Do seznamu tiskáren můžete zapsat více tiskáren, ale jen jednu označte, že je vybraná k tisku. Podle řádku, na který ukazuje kurzor v seznamu tiskáren (a bez ohledu na nastavení, která tiskárna je právě vybraná) si můžete přímo odtud vytisknout Testovací tisk.

V modulu KASA je možné nastavit velikost písma a šířku jednotlivých sloupců tabulky s daty i velikost hlavního okna na monitoru. Po nastavení lze odpojit myš a pokladník může používat modul KASA bez myši pouze pomocí klávesnice.

Pro osoby spolupracující na konečné podobě je zde k dispozici instalace (cca 4 MB) a update (cca 400 kB).
Update se neinstaluje. EXE soubor po rozbalení POUZE uložte do složky Program Files / VOSA_KASA.

Případné náměty pište na e-mail info@simeo.cz. Aplikace umožňuje ON-LINE odeslání chybové zprávy. Odesláním případné chybové zprávy urychlíte odstranění nalezené chyby, ale hlavně posunete uvedení modulu KASA k rychlejšímu uvedení na trh.

Copyright © [SIMEO]. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizace stránky: 22.12.2016