Radek Říha - SIMEO

BEST 2000 ekonomický systém

Popis základních vlastností programu

Prodej programu byl ukončen 30.05.2005.

Stručně o vlastnostech programu

 1. Kapacitní možnosti
 2. Konfigurace počítače
 3. Export dat do jiných formátů
 4. Datum a rok 2000
 5. Barevné zobrazení
 6. Ovládání programu
 7. Funkční klávesy
 8. Myš
 9. Kalkulačka
 10. Práce s různými měnami
 11. Vstupní hesla
 12. Zobrazování záznamů

Úvod


Základní obrazovka programu BEST 2000 spuštěného ve Windows 95 v okně

Kapacitní možnosti relačního databázového systému Fox Pro

Konfigurace počítače

I na takto pomalém počítači je program funkční:

PC AT 386 SX 33 MHz, 640 KB RAM, 40 MB HDD.

Tento počítač pracuje s programem relativně rychle:

PC AT Pentium, 100 MHz, 16 MB RAM, 1070 MB HDD.

Pro provoz v síti doporučujeme :

PC AT Pentium, 166 až 233 MHz, 64 MB RAM, 4096 MB HDD (podle objemu pořizovaných dat).

Instalovaný operační systém:

DOS nebo Windows 95 nebo Windows 98 nebo Windows NT.

Poznámka: velikost pevného disku HDD závisí na množství zpracovávaných dat. Bude-li se Vám při použití počítače s procesorem 386 nebo 486 zdát, že každou chvíli dlouho přemýšlí (jako když pevný disk usilovně něco hledá), pak uvažujte o modernějším počítači. Bude-li Váš počítač "přemýšlet" moc často, pak zvyšte paměť RAM.

Doporučený objem paměti RAM podle typu počítače a podle operačního systému:

 Procesor  paměť RAM   operační systém 
 386 4 MB DOS
 486 16 MB Windows 3.1
 Pentium 90 až 122 MHz  32 MB Windows 95
 Pentium 133 až 166 MHz  32 MB Windows 95
 Pentium 200 až 300 MHz  32 MB Windows 95
 Pentium II 64 MB Windows NT
 Pentium III 64 MB Windows NT

Uvedené hodnoty jsou doporučené pro provoz programu BEST 2000. Pokud kromě toho chcete používat i jiné programy a často současně spuštěné, budete pravděpodobně potřebovat více paměti RAM, aby Váš počítač často "nepřemýšlel". Hodnoty paměti RAM jsou doporučeny podle typických možností základní desky počítače. To znamená, že v době, kdy byl procesor 486 to nejlepší, co se dalo do počítače instalovat, tak obvyklá velikost operační paměti RAM se pohybovala právě okolo 16 MB. Dnes již není problém osadit základní desku s procesorem 386 pamětí nad 4 MB. jen je třeba brát ohled na maximální možnosti právě základní desky.

Program BEST 2000 je souborem navzájem provázaných subsystémů s intuitivním, snadným a smysluplným ovládáním pro vedení těchto evidencí:

Subsystém SKLAD s možností použití čárového kódu EAN 13

Číselník skladovaných položek, seznam dodavatelů, příjemky do skladu, výdejky ze skladu, seznam všech pohybů ve skladu, seznam středisek, seznam zakázek, seznam skladových skupin, eznam skupin slev, seznam skupin dodavatelů, seznam druhů položek ve skladu, seznam účtů pro automatické zaúčtování, evidence objednávek pro doplnění skladu, rozbor pro rekapitulace pohybů ve skladu, nastavení parametrů subsystému SKLAD.

Ve funkci Objednávky si můžete jednoduše sestavit objednávku pro vašeho dodavatele na doplnění skladových zásob. Jednoduše si vyberete dodavatele, zadáte datum od-do a program vám vypočítá kolik jste každé položky prodali měrných jednotek, kolik máte procent skladem proti vypočítanému prodanému množství a stejně jednoduše zadáte množství pro objednávku s ohledem na zobrazené množství v jednom obalu (krabici).


Obrazovka se zobrazeným seznamem skladovaných položek

Ve funkci Rozbor máte k dispozici tyto akce:


Výpočet stavu zásob


Výpočet obratu zásob


Výpočet pohybu zásob za celý rok


Výpočet stavu firmy


Prohlížením stavu firmy


Exportem dat pro účtárnu

Subsystém KASA pro rychlý pultový prodej (maloobchod)

Prodej (kasa), číselník skladovaných položek, seznam tržeb, seznam pohybů ve skladu, nastavení parametrů subsystému KASA.


Obrazovka s rozpracovanou účtenkou

Subsystém ODBYT pro prodej z kanceláře (velkoobchod)

Evidence objednávek odběratelů, seznam dodacích listů, seznam dopravních dispozic, seznam dealerů, seznam regionů, seznam platebních karet, nastavení parametrů subsystému ODBYT.


Obrazovka se seznamem objednávek odběratelů

Subsystém FAKTURY

Adresář odběratelů, seznam vystavených faktur, seznam přijatých faktur, výpočet DPH, adresář obchodních kontaktů (potenciální zákazníci, potenciální dodavatelé, služby, známí apod.), seznam výpisů z bankovního účtu, seznam bankovních účtů, seznam bankovních ústavů, kurzovní lístek, seznam oborů v adresářích, seznam telefonních předvoleb obcí ČR a SR a jejich PSČ, seznam konstantních symbolů na fakturách, seznam číselných řad pro vystavené faktury, nastavení parametrů subsystému FAKTURY.


Obrazovka se seznamem přijatých faktur - všechny závazky včetně leasingu apod.

Subsystém OSTATNÍ

Seznam došlé pošty, seznam odeslané pošty, seznam vozidel, kniha jízd, nastavení parametrů subsystému OSTATNÍ.

Subsystém MZDY

Evidence pracovníků, výplatní místa, seznam pojišťoven, kalendář svátků, seznam mzdových složek, nastavení parametrů subsystému MZDY. Samotný výpočet mezd není v současné době k dispozici.


Obrazovka s evidencí pracovníků

Subsystém ÚČETNICTVÍ

Seznam zaúčtovaných operací, pokladna, účetní osnova, seznam středisek, seznam zakázek, seznam dokladů vystavovaných jednotlivými subsystémy, seznam majetku, seznam míst a místností s umístěným majetkem, nastavení parametrů subsystému ÚČETNICTVÍ.


Obrazovka se seznamem investičního majetku

Subsystém SERVIS

Seznam vstupních hesel pro jednotlivé uživatele, prohlížení DBF souborů, opravy uživatelských tisků, manažer souborů, kontrola indexů, zálohování dat, licenční ujednání, seznam novinek v posledních verzích programu, ceník programu, nastavení globálních parametrů (mimo jiné můžete každému uživateli nastavit jiné barvy pro zobrazení informací v programu).

Export dat do jiných formátů

Po stisku klávesy F10 si můžete vybrat export zobrazené databáze (tabulky) do jednoho z těchto formátů:

Před stiskem klávesy F10 pro export dat je možné klávesou F7 vybrat jen některé záznamy a klávesou F3 záznamy setřídit podle nabídnutého klíče.


Obrazovka po stisku klávesy F10 - export dat do jiných formátů

Datum a rok 2000

V celém programu (tj. v databázích, v datumových výrazech a ve všech početních operacích, kde se pracuje s datumem či datumovými výrazy) je rok prezentován vždy čtyřmístným číslem. Všechny výpočty, ve kterých se vyskytuje datumový výraz, jsou prováděny tak, aby byla v rámci tohoto programu zajištěna správná funkčnost programu po 1. lednu 2000.


Obrazovka se seznamem přijatých faktur

Barevné zobrazení

V programu jsou jednotlivé typy údajů zobrazovány jednotnou kombinací barev pro písmo a pozadí. Pro každého uživatele je však možné nastavit jiné (například pro jeho zrak nejvhodnější nebo jen podle jeho vkusu) barevné podání zobrazovaných informací.

Ovládání programu

Celý program má snadné, intuitivní a smysluplné ovládání. Pokud například potřebujete něco vytisknout, stisknete klávesu F9. Pokud potřebujete ve zobrazené tabulce (databázi) něco vyhledat stisknete klávesu F3. Význam takových kláves (funkční klávesy) je v celém programu stejný.

Nejdůležitější funkční klávesy

Pro konkrétní tabulku je možné vyvolat ještě další akce - například zaplacení faktury, součty, výpočty obratu, výkaz prodeje apod.

Myš a pohyb v tabulce

Program lze vhodně ovládat myší. To usnadňuje práci s některými rozsáhlými tabulkami či seznamy. Také je možné zobrazenou tabulku použitím myši rozdělit na dvě okna a v každém okně zobrazit nejvhodnější sloupce pro prohlížení.

Kalkulačka na obrazovce

V celém programu je k dispozici kalkulačka, která kromě standardních výpočtů (sčítání, odčítání, násobení a dělení) umí zapsat právě zpracovaný výsledek do připraveného pole tabulky. Klávesami šipka nahoru - dolů a klávesami šipka doleva - doprava je možné během práce s kalkulačkou kdykoliv posunout okno kalkulačky všemi směry tak, aby třeba právě nezakrývala čísla, která chcete použít k výpočtu.


Obrazovka se zobrazenou kalkulačkou

Požívání různých měn ve skladu, na dodacích listech a na fakturách

Program umožňuje použití více měn při příjmu do skladu, při vystavení dodacího listu a při pořízení faktury. Podle zadané měny, kurzu a dvou možných slev program vypočítá nákupní cenu v korunách. Měny, kurzy a koeficienty přepočtů jsou evidovány v kurzovním lístku.

Vstupní hesla do programu, rozlišení uživatelů a přístupové kódy

Pokud program používá více než jedna osoba, je vhodné pořídit seznam uživatelů, kde každý uživatel má přiděleno přístupové heslo a přístupový kód. Přístupové heslo a přístupový kód přiděluje Administrátor programu.

Podle vstupních hesel jsou v celém programu identifikováni jednotliví uživatelé a strategicky důležitým záznamům (sklad, odbyt, faktury, pokladna, účetní záznamy apod.), pořízeným jednotlivými uživateli, je přidělena značka autora pořízeného záznamu. Každý uživatel má ke vstupu do každého subsystému (sklad, odbyt, faktury, ostatní, mzdy, účetnictví a systém programu) přidělena určitá přístupová práva. Toto přístupové právo je vyjádřeno přístupovým kódem 0 až 9. Jeden uživatel může mít do každého subsystémů různá přístupová práva podle různého přístupového kódu.

Zobrazování záznamů

Ve všech zobrazených tabulkách je maximálně využito možností programu Fox Pro jako relačního databázového systému. U seznamů s velkým počtem sloupců (jako jsou adresáře, seznamy faktur apod.) jsou informace na obrazovce rozmístěny tak, aby bylo dosaženo zobrazení všech důležitých informací dostupných v jednom záznamu. Navíc je možno měnit velikost a pořadí jednotlivých sloupců, což využijete u rozsáhlejších tabulek, kde se všechny sloupce nevejdou na obrazovku. Můžete si tak zvolit, které sloupce vás v danou chvíli nejvíce zajímají.

Aktuality

Momentálně nepřijímám žádné nové zakázky.