Radek Říha - SIMEO

SIMEAN

aplikace pro správu a tisk čárových kódů EAN 13


hlavní okno aplikace - verze 3

V programu SIMEAN si uživatel vede seznam položek. Popisy položek můžete zaznamenat i tisknout ve 4 dalších jazycích. Názvy jazyků si nastavíte dle potřeby.


okno s výběrem velikosti etiket


4 štítky na jednu stránku A4
PDF verze


na stránce A4 na výšku jsou 4 štítky vedle sebe
PDF verze


na stránce A4 na výšku jsou 4 štítky vedle sebe
PDF verze


okno s možností úpravy vybraného tiskového formuláře

Aktuality

Momentálně nepřijímám žádné nové zakázky.