velkoobchodní skladová aplikace
EKONOMICKÝ SOFTWARE
s E-SHOPEM a redakčním systémem pro webové stránky

Co je v aplikaci nového ?

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

18.10.2013

Sklad - Příjemky
Při zápisu příjemky je po výběru dodavatele (přesněji po stisku tlačítka "Uložit změněná data") automaticky zapsána přijatá faktura. Po automatickém zápisu přijaté faktury je nutné pouze doplnit případné základy a daně. Ostatní údaje jsou převzaty ze zápisu příjemky. Proces automatického zápisu přijaté faktury lze zakázat nastavením v Faktury - Parametry.

10.10.2013

Internet - Skupiny, Aktuality
Nyní se nově aktualizují záznamy i směrem z internetu do počítače. Je tedy možné pracovat na více nezávislých pracovištích bez nutnosti přenášet mezi nimi zálohovaná data.

20.07.2013

ODBYT - Prodejna
Nyní při zápisu nového obchodního případu nebo při úpravě již zadaného případu můžete zadat "termín požadovaného dodání", upřesnit "způsob dodání" a vybrat způsob dopravy.

ODBYT - Prodejna - položky obchodního případu
Nyní se do prodejny z ceníku přenáší také informace o kódu obalu a hmotnosti obalu.

14.07.2013

ODBYT - Parametry
Dříve používaná značka pro vlastní formulář faktury bude nyní použita i pro formulář cenové nabídky, potvrzení objednávky a dodacího listu. Od této chvíle tedy mají uživatelé možnost vyladit si svoji vlastní podobu zmíněných formulářů.

Jako značku formuláře můžete použít jeden nebo dva znaky. 

Formulář pro fakturu se použije jako doposud podle značky v adresáři. Není-li u adresy odběratele značka formuláře uvedena, použije se originální formulář. Personalizovaných formulářů pro faktury můžete mít větší množství a jednotlivým odběratelům můžete některý z nich přiřadit. Formulář pro cenovou nabídku, potvrzení objednávky a dodací list je zatím možno využít jen jeden v personalizovanou verzi.

Příklad názvů formulářů (značka XY):

původní jména formulářů
PRO_DL.FRX - cenová nabídka, potvrzení objednávky, dodací list
FAKO.FRX - faktura

personalizovaná jména formulářů
PRO_DL_XY.FRX - cenová nabídka, potvrzení objednávky, dodací list
FAKO_XY.FRX - faktura

Poznámka pro uživatele, kteří dosud používali personalizované formuláře pro fakturu:
Jakmile provedete aktualizaci aplikace na nejnovější verzi, je třeba, abyste upravili název formuláře PRO_DL.FRX a PRO_DL.FRT. V úložišti dat v adresáři REPORTS najděte jmenované formuláře, zkopírujte je do jiné složky (například TMP), upravte jméno souboru přidáním značky (podtržítko a jeden až dva znaky). Potom vraťte zkopírované soubory na původní místo. Budete tak mít k dispozici původní soubory a dva nové soubory připravené k personalizaci. Je to nutné pro další práci s aplikací, přestože nyní nepožadujete personalizaci těchto souborů.

08.07.2013

SKLAD - Ceník - Upravit položku
Do editace položky doplněn výběr možnosti, jak zobrazovat množství skladem na webu:

1) skutečné množství
2) zaokrouhlené množství
3) hodnota zadaná v okénku

Toto je možné nastavit pro každou položku ceníku.

SKLAD - Ceník
Při určování dodavatele pro položku v ceníku jsou zobrazeni jen dodavatelé, kteří dodávají zboží (kód 131). Proto je potřeba, aby uživatel tímto kódem označil v seznamu dodavatelů potřebné dodavatele. 

Adresář dodavatelů
Pro nového dodavatele bude automaticky vyplněn kód účetní osnovy "131" zboží. Tím je usnadněna práce uživatelům, kteří neurčili kód dodavatele.

02.07.2013

SKLAD - Příjemky
Po kliknutí na nové tlačítko "Výpočet" se objeví okénko, ve kterém můžete zadat datum do - do. Dále si můžete vybrat, zda bude výpočet proveden pro jednoho dodavatele nebo pro všechny. Vypočtené hodnoty jsou celková hodnota přijatého zboží v měně faktury a celková hodnota přijatého zboží v Kč.

26.06.2013

FAKTURY - Banka
Přidána možnost načtení výpisu z účtu u České spořitelny (0800). Doposud bylo možné načíst data z výpisu ČSOB (0300). Jaký způsob načtení dat se použije určuje směrový kód banky.

SKLAD - Ceník
Po editaci položky se ukládá datum a hodina změny pro možnou synchronizaci dat na SQL serveru. Nyní funguje synchronizace směrem na SQL server, kdy po změně lokálních dat (na PC) se aktualizují data na SQL serveru. V budoucnu bude aktualizace probíhat i opačným směrem, tedy ze SQL serveru na PC.

16.06.2013

SKLAD - Ceník - přidán nové sloupce ADR a název2
Pro označení nebezpečných zásilek byl přidán sloupec ADR, další přidaný sloupec je název2. Obě hodnoty najdete v ceníku na záložce "rozměry a obaly". Současně byly tyto hodnoty doplněny do prodejny - k položkám obchodního případu. Na formulář dodací list bude doplněn uživatelům aplikace dle jejich požadavku individuelně.

24.04.2013

SKLAD - Ceník - přidán nový sloupec "objednací kód"
Doposud psali odběratelé do svých objednávek evidenční kód a prodejní název. Evidenční kód můžete mít strukturovaný podle skupin zboží a to se zase nemusí hodit pro objednací kódy zboží, které nyní mohou mít úplně jinou strukturu.

Ukázka:

 evidenční kód    objednací kód    název položky
 100001  MP1  tužka obyčejná MP1
 100002  MP2  tužka obyčejná MP2
 110001  PNA2R  penál, dvojitý, motiv květina
 110002  PNA3SM  penál, trojitý, motiv závodní auto
 230001  PP12S1  propiska, velikost 12, jednobarevná  
 230002  PP12S2  propiska, velikost 12, dvoubarevná

Struktura evidenčního kódu zde v ukázce je taková, že umožňuje provádět výpočty pro určitou skupinu položek od-do. To se hodí při zpracování různých rozborů pro pohyby ve skladu apod.

Objednací kód je údaj, podle kterého dokážete položku rychle identifikovat, takže je určen pro pohodlné vyhledání položky zejména v ceníku a při prodeji. Je jen na uživateli, jaké údaje k položkám zadá a jak je potom schopen je dobře využít.

15.04.2013

SKLAD - Ceník - obrázky
Došlo ke změně umístění obrázků v datové knihovně. Původně byly obrázky uloženy ve složce IMAGES. Složka IMAGES slouží nyní pouze obrázek loga firmy apod. Nyní jsou názvy složek pro obrázky změněny takto:
V každé složce s daty (datová knihovna) se nacházejí složky DOKLADY, IMAGES a NABIDKA. Ve složce NABIDKA je složka je také složka IMAGES a ta je nyní určena pro obrázky zboží. V této složce IMAGES je další složka VELKE. Do složky IMAGES patří obrázky zboží ve velikosti maximálně 100x100 bodů. Ve složce VELKE mohu být větší obrázky, ovšem kvůli zálohování celé složky s daty (datové knihovny) doporučuji maximální velikost například 640 x 480 nebo 1280 x 1024 bodů. Záleží na množství obrázků. Kdo má v ceníku jen desítky až stovky položek, může mít ve složce VELKE i větší obrázky, než je doporučená velikost 640 x 480 nebo 1280 x 1024 bodů.

seznam složek v datové knihovně
-------------------------------------
> DOKLADY
> IMAGES
> NABIDKA > IMAGES > VELKE

INTERNET - Skupiny - Obrazová galerie - NOVINKA
Nyní je aplikací spravována také obrazová galerie, která používá obrázky položek ceníku.

27.03.2013

SKLAD - Ceník - Ceny
Přidána nová okénka pro informace o konkurenci (název, datum, cena a web konkurence). Dále přibylo tlačítko pro revizi ceny. Po kliknutí na tlačítko se aktualizuje datum ceny konkurence na dnešní den. Tyto údaje jsou k dispozici také v ceníku na záložce "nákupní data".

24.03.2013

SKLAD - Ceník - výpočet prodejní ceny
Přidáno okénko pro výpočet procenta za dopravu. Konstrukce prodejní ceny = nákupní cena + doprava + zisk + zvýšení ceny o hodnotu maximální slevy.

23.03.2013

SEKRETARIÁT - Pracovníci - plán dovolených
Nyní si může každý pracovník zapsat do plánu dovolených svoji představu o termínu dovolené. Nadřízená osoba ve sloupci "schváleno" potvrdí schválení termínu. Nyní testujeme připomínky uživatelů.

Oprávnění: 1=prohlížení, 2=možnost zadávat vlastní záznamy, 3=možnost zadávat cizí záznamy, 6=oprávnění pro schválení dovolené

22.03.2013

ODBYT - Prodejna - kód dealera
Při dodatečném doplnění kódu dealera bylo nutné najít odpovídající pohyby a tam kód doplnit. Nyní je k dispozici tlačítko, doplnění proběhne automaticky do adresáře i do pohybů. K této operaci je nutné oprávnění 8.

Faktury přijaté - příkaz k úhradě
Aplikace nastaví datum splatnosti na pondělí, pokud je dnem zpracování pátek, sobota nebo neděle.

09.02.2013

ODBYT - Parametry
Pokud si nastavíte "Při platbě v hotovosti vypočítat vracenou částku", zobrazí se před tiskem účtenky částka k zaplacení, zadáte částku, kterou zákazník vydal a aplikace vypočítá, kolik je třeba vrátit.

Copyright © [SIMEO]. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizace stránky: 07.01.2017