velkoobchodní skladová aplikace
EKONOMICKÝ SOFTWARE
s E-SHOPEM a redakčním systémem pro webové stránky

Co je v aplikaci nového ?

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

31.10.2014

Licenční politika
Od dnešního dne je zvětšen počet záznamů v hlavních tabulkách pro použití bez licence ze 100 záznamů na 500 záznamů. U položek obchodních případů dokonce na 1000 záznamů.

22.10.2014

Nastavení - Docházka
Nová volba pro evidenci docházky - připravujeme

16.10.2014

ODBYT - Prodejna - Položky
Přidáno nové tlačítko "Zkompletovat". Po jeho stisknutí je zobrazen formulář "Díly", který byl zatím přístupný v Ceníku. Formulář Díly má přístupná jen tlačítka potřebná ke zkompletování položky. Před stiskem tlačítka "Zkompletovat" si nastavte kurzor na položku, kterou chcete zkompletovat. Aplikace sama vypočítá množství potřebné ke kompletaci jako rozdíl mezi množstvím ve skladu a množstvím potřebným.

15.10.2014

ODBYT - Faktury vydané
Pokud se nyní rozhodnete smazat určitou fakturu, aplikace se vás zeptá, zda si přejete smazat číslo faktury také u odpovídajícího obchodního případu. Dříve bylo nutno odstranit číslo faktury u obchodního případu pomocí administrátorského přístupu.

14.10.2014

ODBYT - Prodejna - nový způsob přidělování čísel faktur
1) Nyní aplikace při přidělování čísla faktury kontroluje, zda nechybí některé číslo v číselné řadě. Pokud z důvodu smazání dokladu některé číslo chybí, je automaticky použito.

2) V parametrech pro subsystém ODBYT nyní není uloženo poslední použité číslo faktury vydané (v dané řadě faktur), jak tomu bylo doposud. Je tam uloženo počáteční číslo, kterým celá série začíná. Například série (v dané řadě faktur) začíná 2014000001 a právě toto číslo je tam nyní uloženo. 

Nezadáte-li počáteční číslo (dané řady faktur), zůstane v okénku poslední použité číslo faktury (jak bylo doposud před novou verzí aplikace), ale aplikace bude kontrolovat díru v číslování pouze od tohoto čísla ke konci a nikoliv od skutečného začátku číslování dané řady faktur

09.10.2014

ODBYT - Prodejna - Položky
Při výběru položky z ceníku se nyní také ukazuje obrázek zboží a to včetně jeho zvětšení po kliknutí.

28.09.2014

ČÍSELNÍKY - PSČ

Z webu České pošty lze stáhnout aktuální datový soubor se seznamem obcí a PSČ. V aplikaci přibylo okno s návodem, jak postupovat při aktualizaci tohoto souboru.

28.09.2014

SYSTÉM - Odesílání zprávy o chybě

1) Přibyla nová volba v MENU - Nastavení - E-mail pro chybové zprávy, kde si uživatel zapíše svojí emailovou adresu, na kterou chce dostávat informace o provedení opravy aplikace.

2) Každou chybovou zprávu oznamuje aplikace v okně, kde má uživatel na výběr 3 tlačítka:

- tlačítko ANO zavře okno s chybovým hlášením a odešle chybovou zprávu autorovi aplikace a uživateli
- tlačítko ANO zavře okno s chybovým hlášením bez odeslání chybové zprávy
- tlačítko STORNO ukončí celou aplikaci.

Ihned po opravě nahlášeného problému je uživateli odeslán email o dokončení opravy s informací o možnosti stažení nové verze aplikace.

13.08.2014

ROZBORY - Obrat a zisk za období
Nyní spolu se zobrazením formuláře se již zobrazí vypočítané hodnoty za aktuální pracovní den, takže pro tento nejčastější výpočet je třeba méně úkonů.

ODBYT - FAKTURY VYDANÉ
1) Nyní se vypočítané hodnoty ukážou se zobrazeným oknem.
2) Kliknutím na hodnotu peněz na cestě nebo na hodnotu dobytné a nedobytné zobrazíte okno se seznamem faktur, které spadají do vybraného období.

12.07.2014

FAKTURY - Faktury přijaté
V levém dolním rohu přibyla volba pro zadávání specifického symbolu (SS). Na výběr jsou 4 možnosti. Volba je uložena v adresáři u konkrétního dodavatele.

1) SS se zadává vždy - aplikace umožní zadat SS
2) SS se nezadává nikdy - aplikace uzamkne okénko SS
3) SS je stejný jako je zadané číslo faktury - aplikace zadaný SS automaticky doplní do okénka SS a okénko uzamkne
4) SS je vždy stejný - aplikace automaticky doplní SS, který byl předtím uložen do okénka umístěného vpravo od čtvrté volby

24.05.2014

ODBYT - Odběratelé
Pod tabulkou na záložce "Obor činnosti" si můžete u každého odběratele nastavit 4 obory činnosti a 4 činnosti v oboru. Seznam všech oborů a činností je také přístupný z MENU - Číselníky.

08.04.2014

ODBYT - Odběratelé
Na záložce "Filtry" přibyla možnost zobrazit jen vyřazené záznamy.

08.04.2014

Sklad - Dodavatelé
Přidána stejná možnost filtrování zobrazených záznamů jako je to v ODBYTU - v okně Odběratelé. Na záložce "Filtry" přibyla možnost zobrazit jen vyřazené záznamy.

16.02.2014

Odbyt - Prodejna - E-SHOP
O nové objednávce z E-SHOPu se dozvíte z e-mailu, který dostanete stejně jako zákazník. Bez ohledu na to, že vám tento e-mail dorazil (nebo právě proto) si můžete zkontrolovat nové objednávky v E-SHOPu a nové objednávky převzít přímo do prodejny. Převzetím objednávek z E-SHOPu se vyvarujete nebezpečí špatného zadání údajů, protože data z E-SHOPu se aplikace načte sama.Nemusíte tedy zadávat adresu, obchodní případ ani položky obchodního případu.

Ke zobrazení objednávek v E-SHOPu slouží tlačítko "E-SHOP". Po jeho stisknutí se v novém okně zobrazí seznam objednávek v E-SHOPu. Objednávky, které již byly převzaty k vyřízení jsou označeny v levém sloupci zatržítkem. Případné "pokusné" objednávky lze smazat bez zbytečného načítání do systému. Dosud nezpracované objednávky načte aplikace do prodejny po stisku tlačítka "Převzít nové objednávky k vyřízení". Poté již můžete k převzatým objednávkám vystavit prodejní doklady.

29.01.2014

Odbyt - Prodejna - Položky - Přidat dopravu - DOPRAVA ZDARMA
Pokud má odběratel v adresáři označeno, že má dopravu zdarma, doplní se tento údaj k textu vybrané přepravní položky. Pokud tedy tlačítkem "Přidat dopravu" vyberete přepravce a následně nějakou položku z jeho nabídky, zapíše se na konec přepravního textu " - DOPRAVA ZDARMA". To se netýká poplatku za vybrání dobírky. Aby aplikace nezapsala dopravu zdarma i k poplatku za vybrání dobírky, je třeba položky typu "dobírka" označit ve sloupci služba písmenem "D". Položky, které se týkají přepravy jsou označeny písmenem "P".

Příklad:

Balík PPL do 5 kg - DOPRAVA ZDARMA

19.01.2014

Fakturace - DPH
Nyní testujeme v aplikaci export souboru XML pro datovou schránku. Zatím jsou do exportního souboru zařazeny pouze základní hodnoty. V případě zájmu můžeme přidat do datového souboru další hodnoty.

17.01.2014

Upravený instalační program
Po instalaci produktu a po prvním spuštění se nyní nově objeví okno pro registraci produktu. Pro registraci se zadává pouze PSČ a místo uživatele. Aplikace odešle tyto dva údaje spolu s identifikací uživatele (jméno počítače a jméno uživatele) a instalačním kódem platným pro daný počítač. Pokud registrace řádně proběhne, registrační okno se při příštím startu již neobjevuje.

Chyby aplikace se již nezaznamenávají do souboru, ale jsou po souhlasu uživatele odeslány přímo z aplikace.

Sklad - Ceník
Nyní probíhá aktualizace dat i směrem ze SQL serveru na PC, takže lze vzdáleně přes SQL server aktualizovat data na vzdáleném PC. Momentálně se přenášejí jen hlavní data ceníku, která jsou potřeba pro ceník na internetu.

08.01.2014

Odbyt - Odběratelé - Slevy
Přidán sloupec BRUTTO, který se také používá na tiskovém formuláři. Pokud přidáte slevu tlačítkem "Sleva na položku", zapíše se odpovídající BRUTTO cena z ceníku. Při použití tlačítka "Sleva na skupinu" se do sloupce BRUTTO nic nedoplní, protože u skupiny položek jsou různé ceny u jednotlivých položek.

Copyright © [SIMEO]. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizace stránky: 07.01.2017