velkoobchodní skladová aplikace
EKONOMICKÝ SOFTWARE
s E-SHOPEM a redakčním systémem pro webové stránky

Co je v aplikaci nového ?

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

22.12.2016

FAKTURY - Faktury přijaté
Přidáno tlačítko pro vytvoření sumáře dodavatelů. Po zadání datumu od-do je sestaven a zobrazen sumář dodavatelů. Je možno filtrovat zobrazení pro všechny dodavatele nebo pro dodavatele zboží nebo pro dodavatele služeb. Tento seznam je možné exportovat do XLS souboru nebo vytisknout.

19.12.2016

ROZBORY - Obrat krajů
Nyní máte možnost připravit si seznam komodit podle zadaného roku a evidenčního čísla od-do. Aplikace vypočítá obrat pro každý kraj a zobrazí odběratele, kterých se daný obrat v kraji týká.

07.09.2016

EET - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Implementováno ON-LINE odesílání dat pro elektronickou evidenci tržeb. Ke správné funkčnosti je potřeba:

1) podpisový certifikát uložený v datové knihovně - ( získání certifikátu na webu finanční správy)

2) V aplikaci V.O.S.A. ve volbě INTERNET - PARAMETRY je třeba nastavit
- číslo provozu
- jméno souboru certifikátu
- heslo k certifikátu
- datum počátku povinnosti EET (můžete nastavit i dřívější datum, pokud máte všechny ostatní požadavky splněny)

3) fungující připojení k internetu v okamžiku vystavení účtenky

21.08.2016

INSTALACE APLIKACE
Od verze 2.3 je použit nový instalátor s úplnou nebo volitelnou instalací. U volitelné instalace můžete vybrat zda se bude instalovat nápověda, tiskové formuláře a ukázková data.

24.03.2016

SKLAD - Pohyby
Nová možnost filtrování položek - podle značky v ceníku.

SKLAD - Pohyby - Tisk
Nová možnost při výběru tiskového formuláře - podle značky v ceníku.

15.03.2016

SKLAD - Ceník - automatické vyřazení položky z webové nabídky
Pod tabulkou na první záložce "prodej" přibylo nové zatržítko DOPRODEJ. 

Pokud používáte ceník na webu a zatrhnete toto zatržítko, potom je položka automaticky vyřazena z webové nabídky, když se její stav při prodeji sníží na NULU. Nemusíte tedy pamatovat na ruční vyřazení položky. Toto automatické vyřazení z ceníku nemá vliv na seznam skupin zboží na webu.

22.02.2016

ODBYT - Prodejna - etikety pro BALÍK NA POŠTU a BALÍK DO RUKY
Nyní můžete tisknout tyto etikety včetně čárového kódu, pokud vám byl přidělena číselná řada.

Po vytvoření faktury aplikace sama vybídne uživatele k tisku etikety na balík. Tisk etikety můžete provést kdykoliv později nebo již hotový tisk opakovat - například z důvodu, že se vám etiketa poškodila dříve, než jste balík předali přepravci.

14.02.2016

ODBYT - Prodejna - etikety na balíky PPL
Nyní můžete využít automatického přenosu dat přímo z aplikace do databáze přepravce pomocí webové služby. Není tedy nutné použít k tisku etikety na balík webové stránky přepravce. Tím si ušetříte čas se zadáváním údajů, protože údaje již máte v aplikaci V.O.S.A. zadané.

Před prvním použitím zadáte číselné řady, které vám přidělí přepravní společnost. Označíte požadavek na automatické přidělování čísel balíků a požadavek na automatický přenos dat do databáze PPL. 

Po vytvoření faktury aplikace sama vybídne uživatele k tisku etikety na balík. Tisk etikety můžete provést kdykoliv později nebo již hotový tisk opakovat - například z důvodu, že se vám etiketa poškodila dříve, než jste balík předali přepravci.

06.02.2016

Internet - Ceník na SQL
Byly přidány další dvě volby takže zde je celková nabídka:

1) Vyprázdnit tabulku CENIK na SQL serveru a naplnit ji znovu
2) Doplnit tabulku CENIK na SQL serveru položkami ceníku v určené datové knihovně
3) Smazat obsah tabulky CENIK na SQL serveru
4) Vytvořit textový soubor CENIK. SQL pro pozdější import ceníku na SQL server

15.01.2016

ODBYT - Prodejna
Změněno uspořádání objektů pod tabulkou. Zobrazované údaje byly rozděleny do okna se záložkami.

14.01.2016

Sklad - Objednávky vydané - Vybrat položky v ceníku
Na formuláři Příprava položek objednávky přibyla dvě nová okénka:

1) celková cena v měně dodavatele pro položky připravené k objednání
2) celková cena v měně dodavatele pro položky již objednané

13.01.2016

Internet - Ceník na SQL
Nyní můžete určit, jestli mají být před UPLOADem smazány všechny položky na SQL serveru. Tato volba nyní umožní provést UPLOAD Ceníku na SQL server z několika knihoven s daty.

06.01.2016

ROZBOR - Obrat odběratelů
Na formuláři přibyla dvě nová tlačítka:

1) Pamatovat - Zapamatovat kódy a popisy komodit pro možnost vložení k jinému odběrateli
2) Vložit - Vložení kódů a popisů komodit k jinému odběrateli

Copyright © [SIMEO]. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizace stránky: 07.01.2017