velkoobchodní skladová aplikace
EKONOMICKÝ SOFTWARE
s E-SHOPEM a redakčním systémem pro webové stránky

Co je v aplikaci nového ?

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

13.11.2015

ODBYT - Odběratelé
SKLAD - Dodavatelé
K označení adres pro hromadnou korespondenci přibyl v adresáři nový sloupec. Označíte-li některým z uvedených způsobů několik odběratelů (dodavatelů), můžete potom v Adresáři odběratelů (dodavatelů) zahájit hromadnou korespondenci tlačítkem E-mail:

1) SKLAD - Ceníky - Karta - v části "odběratel" u popisku "E-mail"
2) SKLAD - Dodavatelé
3) ODBYT - Odběratelé

28.10.2015

Nastavitelná velikost písma
Na všech formulářích je nyní možné nastavit velikost písma pro údaje v tabulkách. Pokud se na formuláři vyskytují tlačítka VESF, pak můžete tlačítkem "V" uložit nastavenou hodnotu.

Chcete-li některému sloupci nastavit jinou velikost písma. Po stisknutí tlačítka "E" se objeví okno se seznamem sloupců tabulky, kde si vyhledejte sloupec, který vás zajímá a proveďte úpravu velikosti písma.

28.10.2015

ODBYT - Zásilky
Na tomto formuláři přibylo tlačítko "Informace o doručení". Pokud používáte služeb přepravní společnosti PPL, pak po kliknutí na tlačítko se v dalším okně objeví informace o trase zásilky až po doručení. Pro služby jiných přepravců není aplikace momentálně nastavena.

16.10.2015

Fakturace - Parametry
1) Změněno grafické uspořádání pro lepší orientaci.
2) Nyní si uživatel může zaškrtnout, že si chce sám určit pořadové číslo zapisované faktury přijaté.

14.10.2015

Fakturace - Banka
Po stisknutí nového tlačítka OBRAT a následném zadání období od-do vypočítá aplikace hodnotu obratu pro příjmy a výdaje na zvoleném bankovním účtu.

8.9.2015

SKLAD - Ceník
Vylepšen EXPORT ceníku do XLS. Přidána další záložka pod tabulkou. Po kliknutí záložku XLS se záložka zvětší, aby byly vidět všechny ovládací prvky na záložce. Po kliknutí na jinou záložku se velikost záložky zmenší na původní velikost. Na záložce si vyberte potřebné sloupce do exportu. Pořadí exportovaných sloupců je určeno napevno a nelze je nastavit pořadím zatržených okének. Pořadí sloupců je možné měnit až ve výsledném XLS souboru.

Pokud nechcete exportovat všechny záznamy, nastavte si vhodný filtr na záložce FILTRY nebo na záložce VLASTNÍ FILTRY. Řazení záznamů závisí na nastaveném setřídění.

Potřebná oprávnění
5 - Uživatel může provádět export dat.
7 - Uživatel může do exportu zahrnout i důvěrné informace.
7 - Uživatel může exportovat všechny existující sloupce ceníku (těch je více, než nabízí záložka XLS). Pořadí exportovaných sloupců v tomto případě závisí na struktuře datového souboru daného ekonomickým systémem.

2.9.2015

ODBYT - Prodejna - Položky - Přidat dopravu - Vyberte dopravu zásilky - Vyberte položku dopravy

V okně pro výběr položky dopravy jsou nyní nad tabulkou dvě nová okénka:

1) Vzdálenost od odběratele, pokud údaj chybí, doplňte ho. Adresář odběratelů si zadaný údaj zapamatuje.

2) Zadejte hmotnost přepravního obalu (palety, apod.), který se na dodacím listu sečte s hmotnostmi zboží. Dosud bylo nutné údaj o hmotnosti přepravního obalu (palety, apod.) zadávat do dodacího listu až po dokončení výběru přepravy.

26.8.2015

ODBYT - Adresář odběratelů
Na záložku ÚHRADA byla přidána dvě okénka a zaškrtávací políčko. Nyní můžete zadat e-mail adresu pro zasílání faktur a e-mail adresu pro zasílání upomínek (*). Bude-li zaškrtnuto zaškrtávací políčko "ODESÍLAT FAKTURY MEJLEM", bude u tohoto odběratele nabídnuto odeslání faktury. Stav tohoto zaškrtávacího políčka nemá vliv na odesílání upomínek.

* - Odesílání upomínek již bylo aplikováno dříve, ale e-mail adresa příjemce byla použita podle zadané e-mail adresy ve fakturačních údajích.

Odeslání vystavené faktury je iniciováno dvěma způsoby:
a) automaticky - jakmile v okně PRODEJNA kliknete na tlačítko POLOŽKY, tak v okamžiku zobrazení okna aplikace kontroluje, zda je PDF soubor k dispozici. Pokud ano, nabídne odeslání.
b) ručně - PRODEJNA - POLOŽKY - klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko FAKTURA.

Aby byla vystavená faktura odeslána, musí být splněny tyto požadavky:
1) Nastavené parametry ve volbě E-MAIL
2) Faktura v PDF formátu uložená ve složce DOKLADY
3) Jméno PDF souboru faktury má tvar: FAxxx.PDF, kde xxx je číslo faktury. Pro jméno souboru nepoužívejte mezery.

21.8.2015

ODBYT - Odběratelé
Na záložku Filtry byla přidána možnost zobrazit dceřiné společnosti jedné mateřské organizace. Výběr se provede podle údaje "IČO mateřské organizace" zapsané na záložce PLATBA.

23.7.2015

ODB - Adresář odběratelů - přidělování slev dceřinným společnostem
U adresy dceřinné společnosti vyplňte "IČO mateřské organizace" do okénka, které najdete pod tabulkou na záložce "Úhrada". Slevy a extra ceny, které jsou zapsány mateřské organizaci, budou automaticky uplatněny i pro dceřinné společnosti podle zadaného údaje "IČO mateřské organizace".

20.7.2015

HLAVNÍ NABÍDKA - TOOLBAR
Přidána volba MALOOBCHOD pro připravovaný MODUL KASA.

2.7.2015

SKLAD - Obaly
Pod tabulku bylo přidáno okénko pro hmotnost zboží.

ODBYT - Prodejna
Pod tabulkou místo nadpisu "faktura" je nyní tlačítko "faktura". Pokud je okénko FAKTURA prázdné a uživatel má oprávnění alespoň 7, může doplnit do okénka faktura potřebný údaj.

5.6.2015

Účetnictví - Pokladna - Příjem do pokladny
Pro zadávání hodnot základ, daň a sazba DPH byly provedeny tyto změny: Jako první se zadává sazba DPH a aplikace spočítá základ a daň. Tím odpadne ruční počítání základu nebo daně u dokladů, které obsahují neúplné informace.

31.5.2015

SKLAD - Ceník
Nyní se obrázky položek ceníku přenášejí automaticky na FTP server. Odpadá tedy nutnost tyto přenosy řešit ručně připojením k FTP SERVERU pomocí FTP klienta.

Pro přenos dat na FTP SERVER jsou potřeba tato nastavení:

1) V parametrech subsystému INTERNET si v části "FTP SERVER" nastavte "přenášet obrázky z ceníku na FTP SERVER". Toto nastavení platí pro celou aplikaci a provádí se jen jednou.

2) V ceníku během editace položky si v části "Prodejní informace" nastavte "aktualizovat obrázky". Toto nastavení je nutné provést pokaždé, když jste změnili obrázek a je nutné je znovu přenést na FTP SERVER. Při zápisu nové položky toto nastavení provede aplikace sama, protože si v parametrech subsystému INTERNET zjistila, že chcete přenášet obrázky z ceníku na FTP SERVER.

Jestliže v ceníku pomocí tlačítka "Oprava evidenčního kódu" změníte evidenční kód, dojde automaticky ke změně dat na SQL SERVERU a ke změně názvu obrázků na FTP SERVERU.

Pokud v ceníku kliknete na tlačítko "Vyřadit z ceníku", bude položka smazána ze SQL serveru, smazány budou obrázky z FTP SERVERU.

21.5.2015

ODBYT - Prodejna - výpočty
Výpočty v prodejně nyní obsahují tyto možnosti:

1) Výpočet nákladů na dopravu
Pro zadané odbodbí od-do budou vypočteny hodnoty přepravy placené odběratelem a hodnoty přepravy, kdy měl odběratel dopravu zdarma. Hodnoty budou uvedeny za jednotlivé měsíce a celkem. Také je uvedeno, kolik procent činí doprava zdarma proti celkové ceně zboží prodaného zákazníkům, kteří měli dopravu zdarma.

2) Vyhodnocení prodeje dealerů
Podle značky DEALER a KÓD DEALERA bude ze seznamu faktur vydaných sestavena tabulka obratů pro jednotlivé dealery za každý kalendářní rok. Výsledná tabulka zobrazí také prodeje, které nepatří žádnému dealerovi, ty nebudou označeny KÓDEM DEALERA.

20.5.2015

ODBYT - Prodejna
Bylo přidáno nové tlačítko, které slouží ke změně odběratele u obchodního případu. Tlačítko je umístěno nad okénkem pro číslo adresy. Potřebné oprávnění pro použití 

tohoto tlačítka je nastaveno 7.

6.4.2015

ODBYT - Adresář odběratelů
Nyní můžete v adresáři nastavit novou značku "Nedávat doklady k zásilce". Na dodacím listu a na faktuře se vytiskne varovný nápis. Aby se varovný nápis vytisknul, 

je třeba vybrat odpovídající tiskový formulář pro dodací list a pro fakturu. Varovný nápis se pro jiné doklady než DL a FA netiskne. To znamená, že na dokladu "Cenová nabídka" varovný nápis nebude.

Tiskový formulář pro fakturu má jméno FAKO_FA, pro dodací list PRO_DL. Novým uživatelům se nainstalují automaticky spolu s aplikací. Stávající uživatelé si stáhnou nejnovější verze formulářů zde: www.simeo.cz/vosa/reports.zip a uloží dle návodu www.simeo.cz/update.

3.3.2015

ODBYT - Dopravní dispozice - Položky ceníku služeb
Při výběru položky ceníku přepravních služeb do položek obchodního případu se dříve zapsala měrná jednotka "ks", která byla napevno nastavená v aplikaci.

Do tabulky ceníku přepravních služeb byl přidán nový sloupec "MJ", ze kterého se doplňuje měrná jednotka do obchodního případu. Pokud bude v tabulce ceníku přepravních služeb údaj o MJ chybět, doplní aplikace automaticky "ks".

ODBYT - Faktury vydané
Byl přidán nový sloupec "příjmení a jméno". Sloupec najdete ho v tabulce až úplně vpravo. Můžete si ho však posunout více vlevo a polohu sloupců zafixovat stisknutím tlačítka "V" pod tabulkou. Návod k použití tlačítek VESF pod tabulkou najdete zde: SKLAD - Ceník - klikněte vlevo dole na tlačítko s otazníkem a ve zobrazené stránce klikněte na "uživatelské nastavení pořadí sloupců tabulky".

11.2.2015

Odbyt - Faktury vydané - Peníze na cestě - UPOMÍNKY
Odeslání upomínky na nezaplacenou fakturu bude odesláno mejlem po kliknutí uživatele. Není-li v adresáři vyplněn fakturační e-mail, nabídne aplikace e-mail "konečný příjemce - provozovna". Ne-li k dispozici ani ten, aplikace upozorní na potřebu doplnění e-mail adresy.

Po odeslání upomínky bude do seznamu "Faktury vydané" na řádek s odpovídající fakturou uloženo datum odeslání poslední upomínky a počet odeslaných upomínek. Ve volbě "E-Mail - Odeslané zprávy" si můžete prohlížet seznam všech zpráv odeslaných aplikací V.O.S.A.

29.1.2015

Evidence materiálu a obalů a jejich automatické vyskladnění při dokončení příjemky vlastních výrobků

SKLAD -Ceník
Do ceníku si doplňte materiál a obaly, které používáte k jednotlivým položkám výrobků. Pro položky materiálu nastavte DRUH na "M" a pro obaly nastavte "O". Pomocí tlačítka "Inventura" doplňte evidenční cenu a množství materiálu a obalů. Další přírůstek materiálu nebo obalů zadávejte do příjemky.

Pomocí nového tlačítka "Materiál a obaly" přiřaďte k jednotlivým položkám výrobků odpovídající materiál a obaly. Použijte k tomu nové tlačítko "Materiál a obaly"

SKLAD - Dodavatelé
Dole pod tabulkou nastavte značku "Materiál" u dodavatelů, od kterých naskladňujete zboží, ke kterému je třeba vyskladnit potřebný materiál a obaly. 

SKLAD - Příjemky
Během naskladnění výrobků bude vyskladněno odpovídající množství materiálu a obalů.

15.1.2015

Údaje o zakoupené licenci
Byla přepracována kontrola licenčního souboru a způsob vytváření zálohy licenčního souboru. V adresáři ALL USERS / VOSA jsou uloženy tyto soubory:

LICENCE - aktuální licenční soubor
LICENCE_OLD - poslední záloha licenčního souboru
LICENCE_OLDX - první záloha licenčního souboru

Aplikace nyní vytvoří obě zálohy licenčního souboru a vždy zkontroluje licenci a verzi licenčního souboru. V případě, že je v aplikaci uložena novější verze prázdného licenčního souboru, je tento uložen do počítače a jsou do něj vráceny licenční údaje.

6.1.2015

Prodejna - Výpočty
Přibylo nové tlačítko pro výpočet. K dispozici je momentálně výpočet nákladů na dopravu. V novém okně můžete zadat datum výpočtu od-do. Vypočteny budou:

1) náklady na dopravu placenou odběratelem
2) náklady na dopravu ZDARMA
3) celkový součet těchto nákladů

Současně budou vypočteny také hodnoty za jednotlivé měsíce (roku, který byl zadán do okénka datum do).

Copyright © [SIMEO]. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizace stránky: 07.01.2017